Licencijos patikslinimas

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJOS PATIKSLINIMAS

 

    Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-1487, toliau - įsakymas).

     Licencija patikslinama, jei pasikeičia juridinio asmens rekvizitai (pavadinimas, teisinė forma, kodas ar buveinės adresas) ar kiti su licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla nesusiję duomenys.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos Juridiniam asmeniui patikslinimas (toliau – licencija).

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys:

1. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis privalomuoju sveikatos mokymu atitinka:

2. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu;

3. visuomenės  sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu;

4.  visuomenės  sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų   vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;

5. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos / specialisto licencija verstis privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu atitinka visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis  kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija);

6. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis aplinkos veiksnių poveikio visuomenės sveikatai įvertinimu  atitinka visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją versis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu;

 7. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis  privalomuoju mokymu apie  alkoholio ir narkotikų   žalą žmogaus sveikatai atitinka visuomenės sveikatos priežiūros veiklos  licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.

 

Dokumentai, reikalingi licencijai patikslinti:

 

1. Licencijos originalas (dublikatas);

 

2. Nustatytos formos paraiška patikslinti licenciją (išduoti naujos formos licenciją (-as), jei pasikeitė iki šių nuostatų įgaliojimo išduotos licencijos duomenys), kurioje turi būti nurodyti pasikeitę duomenys;

 

3. Dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijos.

 

Reikalavimai dokumentams:

 

     Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba (arba išversti į lietuvių kalbą); dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka; dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę jam atstovauti teisės aktų nustatyta tvarka; pareiškėjas dokumentus licencijai (-oms) gauti gali pateikti tiesiogiai, siųsti paštu ar per kurjerį.

 

Patikslintos licencijos atidavimas

 

     Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

  

     Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

 

           licencijos tikslinimas     14 EUR

 

     Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754.

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int