Licencijos galiojimo panaikinimas

 

   Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo"

    Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:

 

1. Licencijos turėtojas raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą.

2. Licencijos turėtojas – juridinis asmuo – likviduotas.

3. Nustatoma, kad licencijai gauti, patikslinti buvo pateikti suklastoti ar klaidingi dokumentai ar duomenys.

4. Licencijos turėtojas, kuriam licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų ir (ar) pažeidimų ar nesikreipė dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.

5. Licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijuojamą veiklą.

6. Licencijos turėtojui galioja teismo sprendimu nustatytas veiklos apribojimas, draudžiantis verstis licencijoje nurodyta veikla.

 

      Licencijos turėtojas turi pateikti paraišką panaikinti licencijos galiojimą ir licencijos originalą. 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int