2020-09-25, Penktadienis

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti medicinos praktikos licencijai gauti

 

1. Nustatytos formos paraiška

2. Galiojantis (-ys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-as), dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis;

3. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)) ir, jei studijos buvo baigtos užsienio valstybėje, dokumentas, patvirtinantis šių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje

4. Dokumentas, patvirtinantis įgytą medicinos gydytojo, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją (atitinkamai kokios licencijos prašoma), ir, jei profesinė kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, dokumentas, patvirtinantis šio dokumento pripažinimą Lietuvos Respublikoje

5. Medicininispažymėjimas (išduotas ne seniau kaip prieš 3 mėnesius) (046 formos originalas)

6. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą medicinos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas medicinos praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo.

Dokumentu, patvirtinančiu medicinos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei medicinos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, bÅ«tina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie medicinos praktikos teisėtumą.

7. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

9. Už licencijos išdavimą turi bÅ«ti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis – 27 €.

Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reikia 45 €.

 

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi bÅ«ti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Dokumentai pateikiami kartu su jų kopijomis, jeigu reikia, ir autentiškais jų vertimais į lietuvių kalbą arba (jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį) tik patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški jų vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiami dokumentai turi bÅ«ti parengti ir įforminti pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58  patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 patvirtintas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.) Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".

 

Informacija atnaujinta 2019-02-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int