Dokumentai, kuriuos reikia pateikti bendrosios slaugos praktikos licencijai gauti

 

Pareiškėjas, kuris bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Tarnybai pateikia užpildytą deklaraciją, kuria deklaruoja atitiktį minėtiems reikalavimams bei Taisyklių 19 punkte nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

„19.  Licencijos išdavimo sąlygos:

19.1.    pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

19.2.  pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

19.3.    pareiškėjas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją Medicinos praktikos įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka;

19.4.  pareiškėjas neserga trukdančiomis verstis medicinos praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

Kartu su deklaracija (arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos) turi būti pateikti šie dokumentai:

1.        Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).

2.      Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).

3.        Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis slaugos praktika.Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

4.        Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis – 16 EUR.

 

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Svarbu: jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos, tai kartu privaloma pateikti ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo.

Dokumentai pateikiami kartu su jų kopijomis arba (jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį) tik patvirtintos dokumentų kopijos. Pateikiami dokumentai turi būti parengti ir įforminti pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58  patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 patvirtintas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

Dokumentai licencijoms gauti priimami adresu Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius. Tuo pačiu adresu dokumentai, suformuoti pagal aukščiau nurodytą tvarką, gali būti siunčiami paštu (geriau registruotu) arba per kurjerį.

 

Dokumentai priimami nurodytu adresu šiuo laiku (Priimamojo darbo grafikas).

 Informacija telefonu 8-5 261 51 77 teikiama:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00,

penktadieniais iki 15.30 val.

 

Dokumentai gali būti pateikiami pareiškėjui prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje „Licencijos“

 

Informacija atnaujinta 2016-10-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int