Dokumentai, kuriuos reikia pateikti bendrosios slaugos praktikos licencijai gauti

 
 1. Patvirtintos formos paraiška išduoti licenciją verstis bendrąja slaugos praktika
 2. Galiojantis (-ys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai)
 3. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis
 4. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai)
 5. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą bendrąją slaugos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos. Dokumentu, patvirtinančiu bendrąją slaugos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei bendrąja slaugos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie bendrosios slaugos praktikos teisėtumą. Šis reikalavimas patvirtinti teisėtą bendrąją slaugos praktiką per paskutinius penkerius metus netaikomas pareiškėjams, kurie bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją yra įgiję ne seniau kaip prieš dvejus metus
 6. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos tobulino profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 60 val. (arba atitinkamą valandų skaičių, proporcingą metų po profesinės kvalifikacijos įgijimo skaičiui, jei profesinė kvalifikacija įgyta ne seniau kaip prieš penkerius metus). Jeigu pareiškėjas per pastaruosius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos ilgiau kaip dvejus metus teisėtai nesivertė bendrąja slaugos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomą 100 val. profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka
 7. Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis bendrąja slaugos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo
 8. Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją). Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis priklauso nuo to, ar licenciją atsiimsite išdavimo vietoje (pats (-i) ar Jūsų įgaliotas asmuo), ar ji bus siunčiama paštu:

         atsiimant licenciją išdavimo vietoje – 29 EUR,

         siunčiant licenciją paštu – 36 EUR.

  Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profedinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reikia: 

         atsiimant licenciją išdavimo vietoje – 55 EUR,

         siunčiant licenciją paštu – 61 EUR.

  Jei pasirinkote mokėti mokestį „siunčiant licenciją paštu“, tai reikalinga užpildyti prašymą atsiųsti licenciją, tuomet Jūsų licenciją Akreditavimo tarnyba išsiųs paštu Jūsų nurodytu adresu.

 9. Dokumentas, patvirtinantis lietuvių kalbos mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka, jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, iki 1991 m. baigęs nelietuvišką mokyklą, ar ne Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs nelietuvišką mokyklą.

 

Informacija atnaujinta 2015-08-12

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int