Dokumentai, kuriuos reikia pateikti licencijuojamos veiklos (akušerijos praktikos) sąlygų laikymuisi patvirtinti

 

Licencijos turėtojas privalo kas penkeri metai nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį praėjus penkerių metų terminui Akreditavimo tarnybai pranešti (ir pateikti patvirtinančius dokumentus) apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir bendrąją akušerijospraktiką.
Pateikiami šie dokumentai:

 

1.   Nustatytos formos pranešimas.

2.   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3.   Dokumentai (-us), patvirtinantys (-čius) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus. Dokumentu, patvirtinančiu akušerijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei akušerijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie akušerijos praktikos teisėtumą.

4.   Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip dvejus metus per pastaruosius penkerius licencijos galiojimo metus teisėtai nesivertė akušerijospraktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.   Medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis akušerijospraktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

 

Licencijavimo dokumentai priimami adresu Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius. Tuo pačiu adresu dokumentai, suformuoti pagal aukščiau nurodytą tvarką, gali būti siunčiami paštu (geriau registruotu) arba per kurjerį.

 

Dokumentai priimami nurodytu adresu šiuo laiku (Priimamojo darbo grafikas).

 Informacija telefonu 8-5 261 51 77 teikiama:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00,

penktadieniais iki 15.30 val.

 

Dokumentai gali būti pateikiami pareiškėjui prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje „Licencijos“.

 

Informacija atnaujinta 2016-10-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzales str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int