Dokumentai, kuriuos reikia pateikti licencijuojamos veiklos (akušerijos praktikos) sąlygų laikymuisi patvirtinti

 

Licencijos turėtojas privalo kas penkeri metai nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį praėjus penkerių metų terminui Akreditavimo tarnybai pranešti (ir pateikti patvirtinančius dokumentus) apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir bendrąją akušerijospraktiką.
Pateikiami šie dokumentai:

 

1.  Nustatytos formos pranešimas.

 

2.   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.   Dokumentai (-us), patvirtinantys (-čius) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus. Dokumentu, patvirtinančiu akušerijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei akušerijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie akušerijos praktikos teisėtumą.

4.   Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip dvejus metus per pastaruosius penkerius licencijos galiojimo metus teisėtai nesivertė akušerijos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Dokumentų pateikimo tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-23

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int