2020-06-03, Trečiadienis

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos dublikatui gauti

 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 (Žin., 2010, Nr. 120-6145) patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisykles:

 

Praradus ar sugadinus licencijos originalą, išduodamas licencijos dublikatas.

 

Dokumentai, reikalingi licencijos dublikatui gauti:

 

1. nustatytos formos paraiška išduoti licencijos dublikatą arba elektroninę licencija (išduoti naujos formos licenciją (-as), jei prarastas ar sugadintas iki šių Taisyklių įsigaliojimo išduotos licencijos originalas) su nurodyta priežastimi (prarastas ar sugadintas licencijos originalas).

 

Valstybės rinkliavos už licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą dydis priklauso nuo to, ar licenciją atsiimsite išdavimo vietoje (pats (-i) ar Jūsų įgaliotas asmuo), ar ji bus siunčiama paštu:

 

popierinės formos licencijos dublikato išdavimas, atsiimant licenciją, atsiimant vietoje – 13 EUR,

siunčiant licenciją paštu – 18 EUR.

 

Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754.

Jei pasirinkote mokėti mokestį „siunčiant licenciją paštu“, tai reikalinga užpildyti prašymą atsiųsti licenciją, tuomet Jūsų licenciją Akreditavimo tarnyba išsiųs paštu Jūsų nurodytu adresu.

 

Valstybės rinkliavos dydžiai už šią paslaugą nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 82-4012).

 

Informacija atnaujinta 2019-02-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int