Medicinos prietaisų valdymas

 

Medicinos prietaisų valdymas ir jo svarba

 

Vakarų Europos šalyse manyta, kad progresas sveikatos priežiūros srityje galimas tik nuolat tobulinant naujas medicinos technologijas, diegiant jas praktikoje bei nuolatos didinant lėšas, skirtas sveikatos sektoriaus plėtrai. Visas problemas turėjo išspręsti pakankamas finansavimas, o galimybė lėšas naudoti racionaliai rodėsi neetiška ar politiškai neįmanoma. Iki šiol daugelis mano, kad už visas sveikatos priežiūros paslaugas reikia sumokėti, nesvarbu, kiek tai kainuotų, ir nėra linkę gilintis, ar tokių paslaugų efektyvumas pagrįstas moksliniais įrodymais. Tačiau nuolat tobulėjant mokslui bei technologijoms, pastarųjų kaina auga, o jas naudojant didėja ir paslaugų kaštai.

 

Terminas „medicinos prietaisų valdymas“ apima visas veiklas ir veiksmus, būtinus, siekiant užtikrinti saugų, tinkamą, efektyvų ir ekonomišką medicinos prietaiso naudojimą sveikatos priežiūros įstaigose. Medicinos prietaisų valdymas – tai planavimas, pasirinkimas, įsigijimas, įdiegimas, techninė priežiūra, remontas, tinkamos specialistų kvalifikacijos užtikrinimas, kokybės kontrolė, medicinos prietaisų keitimas naujais, jų nurašymas, atsekamumo kontrolė, duomenų apie medicinos prietaisus rinkimas ir kt.  

 

Sveikatos technologijų (toliau - ST) reguliavimas, medicinos prietaisų (toliau – MP) valdymas ir sveikatos technologijų vertinimas yra viena kitą papildančios priemonės, skirtos užtikrinti tinkamą medicinos prietaisų įdiegimą ir naudojimą. Reguliavimo procesai yra sietini su visomis sveikatos technologijomis užtikrinant jų saugumą, o ST vertinimas pasitelkiamas kompleksinėms problemoms spręsti, analizuojant klinikinius ir ekonominius aspektus. ST reguliavimas, ST vertinimas ir MP valdymas yra atskiros poveikio priemonės, leidžiančios efektyviausiai naudoti sveikatos priežiūros technologijas, o ypač medicinos prietaisus.

 

Vienas iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) strateginių tikslų yra užtikrinti medicinos prietaisų prieinamumą, kokybę bei tinkamą jų naudojimą. 2007 metų gegužės mėnesį vykusioje PSO asamblėjoje buvo išreikštas susirūpinimas dėl lėšų švaistymo, neadekvačiai investuojant į sveikatos technologijas, susijusias su medicinos prietaisais (ST-MP), kurie neatitinka šalies prioritetų, nesuderinami su egzistuojančia infrastruktūra, yra iracionaliai arba netinkamai naudojami. PSO pateikia Olandijos pavyzdį, kurioje yra 24 pozitronų emisijos tomografai, deja, per metus atliekama beveik tris kartus mažiau procedūrų, nei leidžia šių prietaisų techninės galimybės.

 

Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas ir užsienio šalių praktiką, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839 (Žin., 2011, Nr. 112-5279) nuo 2012 m. sausio 1 d. Akreditavimo tarnybai yra pavesta nauja funkcija – organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais vertinimą ir valdymą. Vienas iš Akreditavimo tarnybos tikslų – teisės aktų nustatyta tvarka vertinti naudojamų medicinos prietaisų efektyvumą ir našumą.

 

 

Informacija atnaujinta 2016-01-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int