Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

 

     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra yra  planinė ir neplaninė (pagal Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551) (toliau - Licencijavimo taisyklės)).  

 

     Planinė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu. Akreditavimo tarnybos prašymu įstaiga per 30 kalendorinių dienų pateikia licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, kaip tai nurodyta Licencijavimo taisyklėse. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami šiose Taisyklėse nurodyta tvarka.

 

     Neplaninė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama:

1. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu;

2. Akreditavimo  tarnybos sprendimu, kai  raštu   gauta informacija  iš  fizinių ar juridinių asmenų apie  teisės   aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimus;

3. Sveikatos priežiūros  veiklą    kontroliuojančioms institucijoms  raštu  pateikus  informaciją  apie  teisės   aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimą.

 

     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje:

     Akreditavimo tarnyba vykdo  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje pagal Licencijavimo taisyklėse nustatytą tvarką. Akreditavimo tarnyba gali organizuoti licencijos  sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje, vertindama  veiklos atitiktį  Lietuvos  Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymoLicencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimams, Akreditavimo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.   

     Akreditavimo tarnyba vykdo civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimų stebėseną ir rengia suvestines: 2017 m., 2016 m.

     Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių“.

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (planinė ir neplaninė) vykdoma nemokamai.

 

       

 

2018 m.

Ataskaitos:

 

2018 metų neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. konsoliduotų tikrinimų vietoje ataskaita.

 

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslauga, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2018 m. ataskaita.

 

Planai:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. konsoliduotų tikrinimų vietoje planas.

 

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslauga, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2018 m. planas.

 

 2017 m.

Ataskaitos:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 m. planinių  (konsoliduotų) tikrinimų vietoje ataskaita.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos ir greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugas tikrinimo vietoje 2017 m.  ataskaita

 

Neplaninių tikrinimų 2017 metų trumpa ataskaita.

 

 

 2016 m.

Ataskaitos:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. planinių  (konsoliduotų) tikrinimų vietoje ataskaita.

 

 

 2015 m.

 

Ataskaitos:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. planinių  (konsoliduotų) tikrinimų vietoje ataskaita.

 

 

Informacija atnaujinta 2018-11-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int