Medicinos normų sąrašas

 

 

Bendrieji reikalavimai medicinos normoms rengti

2000 m. lapkričio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 634
Žin., 2000, Nr.100-3192;
2001, Nr. 24-802;
Žin., 2003, Nr. 112-5031

MN 4:2009
Medicinos prietaisų saugos  techninis reglamentas

2009 m. sausio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-18
Žin., 2009, Nr. 13-523

MN 7:1995
Medicinos gydytojas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

1995 m. balandžio 25 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 217
Žin., 2005, Nr. 130-4686

MN 11-1:1996
Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis. Savivaldybės medicinos punktas

1996 m. kovo 20 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas  Nr. 158
Žin., 1996, Nr. 31-781

MN 11-3:1997
Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. 3 dalis. ambulatorija

1997 m. gegužės 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 305
Žin., 1997, Nr. 55-1284

MN 13:2001
Kraujo donorystės įstaigos

2001 m. rugpjūčio 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.458
Žin., 2001, Nr. 76-2676

MN 14:2005
Šeimos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2005 m. gruodžio 22d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-1013
Žin., 2006, Nr. 3-62

MN 21:2000
Slaugytojo padėjėjas.
Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė

2000 m. balandžio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 220
Žin., 2000, Nr. 36-1009

MN 22:2014
Psichikos sveikatos slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2014 m. birželio 17 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-714

MN 24:2007
Gydytojo odontologo padėjėjas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2007 m. spalio 16 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-835
Žin., 2007, Nr. 109-4469

MN 25:2009
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2009 m. gruodžio 21 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1054,
Žin., 2009, Nr. 154-6996

MN 28:2011
Bendrosios praktikos slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2011 m. birželio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-591
Žin., 2011, Nr. 72-3490

MN 29:2018
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2018 m. rugpjūčio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-969

MN 30:1998
Dietinio gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka

1998 m. gruodžio 22 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 760
Žin., 1998, Nr. 114-3211

MN 31:2017
Gydytojas dietologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2017 m. vasario 1 d.  Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-93

MN 32:2015
Dietistas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2015 m. liepos 2 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-825

MN 35:2012
Burnos higienistas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2012 m. gruodžio 31 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1067 

Žin., 2013, Nr. 1-14

MN 39:1997
Medicinos imunologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

1997 m. liepos 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 381
Žin., 1997, Nr. 68-1713

MN 40:2014
Akušeris.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2014 m. lapkričio 25 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1220

MN 41:2013
Gydytojas periodontologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2013 m. gegužės 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-568
Žin., 2013, Nr. 60-3006

MN 42:2015
Gydytojas odontologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2015 m. lapkričio 5 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1252

MN 43:1997
Gydytojas odontologas asistentas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

1997 m. liepos 14 d.  Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 165
Žin., 1997, Nr. 38-945
Žin., 2004, Nr. 32-1030

MN 44:2005
Gydytojas burnos chirurgas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2005 m. gruodžio 12 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-970
Žin., 2006, Nr.1-9

MN 45:2009
Gydytojas vaikų stomatologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2009 m. balandžo 25 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-269
Žin., 2009, Nr. 46-1857

MN 46:2005
Dantų technikas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2005 m. birželio 2 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-457
Žin., 2005, Nr. 73-2660

MN 47:2014
Gydytojas ortodontas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2014 m. gruodžio 31 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1468

MN 48:2010
Gydytojas odontologas ortopedas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2010 m. gegužės 24 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-463
Žin., 2010, Nr. 64-3182

MN 49:2009
Gydytojas endodontologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2009 m. rugpjūčio  28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-708
Žin., 2009, Nr. 107-4491

MN 50:2014
Gydytojas nefrologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2014 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1048

MN 51:2018
Gydytojas pulmonologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2018 m. birželio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-692

MN 53:2005
Gydytojas psichiatras.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. liepos 22 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-601
Žin., 2005, Nr. 94-3514

MN 54:2004
Gydytojas otorinolaringologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2004 m. kovo 23 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-146
Žin., 2004, Nr. 49-1617

MN 55:2005
Gydytojas kardiologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. gruodžio 15 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-975
Žin., 2005, Nr. 151-5565

MN 56:2003
Gydytojas genetikas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2003 m. balandžio 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-220
Žin., 2003, Nr.43-1983

MN 57:2011
Bendruomenės slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2011 m. birželio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-650
Žin., 2011, Nr. 82-4015

MN 58:1997
Klinikinės fiziologijos gydytojas
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

1997 m. gruodžio 12 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 681
Žin., 1997, Nr. 116-2978

MN 59:2016
Gydytojas dermatovenerologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2016 m. rugsėjo 5 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1067

MN 60:2011
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2011 m. birželio 27 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-644
Žin., 2011, Nr. 79-3882

MN 61:2018
Gydytojas vaikų chirurgas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2018 m. balandžio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-400

MN 62:2017
Gydytojas vaikų pulmonologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2017 m. rugsėjo 27 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1129

 

MN 63:2005
Gydytojas oftalmologas
Teisės, pareigos, kompetemcija ir atsakomybė

2005 m. gruodžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-935
Žin., 2005, Nr. 146-5335

MN 166:2018

Optometrininkas

2018 m. liepos 17 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-813

MN 64:2018
Gydytojas akušeris ginekologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2018 m. gegužės 10 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-572

MN 65:2016
Gydytojas gastroenterologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2016 m. birželio 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-761

MN 66:2018
Vaikų ligų gydytojas

2018 m. rugsėjo 20 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1033

MN 67:2007
Gydytojas patologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2007 m. rugpjūčio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.
V-632
Žin., 2007, Nr. 88-3493

MN  68:2018
Medicinos biologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2018 m. spalio 22d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1161

MN  69:1999
Klinikos laborantas.
Pareigos, teisės ir atsakomybė

1999 m. sausio 6 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 5
Žin., 1999, Nr. 5-123

MN 70:2008
Laboratorinės medicinos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2008 m. kovo 4 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-168
Žin., 2008, Nr. 35-1248

MN 71:2017
Gydytojas geriatras.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2017 m. birželio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-803

MN 72:2007
Gydytojas reumatologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2007 m. rugsėjo 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-748
Žin., 2007 Nr.100-4093
MN 73:2007
Darbo medicinos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2007 m. birželio 20 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.
V-516
Žin., 2007, Nr. 71-2808

MN 74:2018
Gydytojas chirurgas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2000 m. sausio 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 50

MN 76:2015
Vidaus ligų gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2015 m. kovo 10 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-340

MN 77:2000
Gydytojas ftiziatras.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2000 m. rugpjūčio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 479
Žin., 2000, Nr. 76-2320

MN 78:2000
Gydytojas endoskopuotojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2000 m. spalio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 545
Žin., 2000, Nr. 87-2682

MN 79:2000
Gydytojas neurochirurgas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2000 m. vasario 1 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 58
Žin., 2000, Nr. 12-317

MN 80: 2000
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

2000 m. vasario 21 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 100
Žin., 2000, Nr. 18-444

MN 81:1999
Gydytojas epidemiologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

1999 m. gruodžio 27 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 561

MN 84:2014
Gydytojas radiologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2014 m. rugpjūčio 6 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-854

MN 86: 2018
Abdominalinės chirurgijos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2004 m. lapkričio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-838

MN 88: 2006
Gydytojas vaikų endokrinologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2006 m. rugsėjo 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-819
Žin., 2006, Nr. 124-4706

MN 89:2006
Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2006 m.
vasario 15 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-130
Žin., 2006, Nr. 24-818

MN 90:2014
Gydytojas vaikų  nefrologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.
2014 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1048

MN 91:2001
Vaikų  slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2001 m. gruodžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas  Nr. 629
Žin., 2001, Nr. 105-3769

MN 93:2018
Operacinės slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2018 m. rugsėjo 3 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-973

MN 96:2014
Gydytojas endokrinologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2014 m. kovo 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-378

 

MN 99:2017
Gydytojas onkologas radioterapeutas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2017 m.lapkričio 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1276

MN 100:2009
Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas

2009 m. sausio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-18
Žin., 2009, Nr. 13-523

MN 102:2001
In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas

2009 m. gruodžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 679
Žin., 2002, Nr. 9-323

MN 111:2006
Gydytojas vaikų hematologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.
2006 m. gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-411,
Žin., 2006, Nr. 61-2219
MN 112:2008
Gydytojas neonatologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2008 m. gruodžio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1237   

Žin., 2009, Nr. 3-74

MN 113:2005
Gydytojas vaikų kardiologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. lapkričio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860,
Žin., 2005, Nr. 135-4866

MN 114:2005
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. liepos 13 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-577
Žin., 2005, Nr. 90-3384

MN 115:2005
Gydytojas neurologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. balandžio 22. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-279
Žin., 2005, Nr. 58-2037

MN 117:2004
Infekcinių ligų gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2004 m. lapkričio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-778
Žin., 2004, Nr. 167-6149

MN 118:2015
Klinikinės toksikologijos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2015 m. birželio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-683

MN 120:2015
Gydytojas hematologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2015 m. birželio 23 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-791

MN 121:2007
Gydytojas onkologas chemoterapeutas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2007 m. rugpjūčio 31 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-712
Žin., 2007, Nr. 96-3894

MN 122:2015
Sporto medicinos gydytojas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2015 m. vasario 17 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-214

MN 123:2004
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2004 m. gruodžio 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-935
Žin., 2004, Nr. 184-6820

MN 124:2016
Kineziterapeutas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2016 m. vasario 5 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-184

MN 125:2016
Ergoterapeutas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2016 m. balandžio 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-544

MN 129:2004
Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)

2004 m. sausio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-8
Žin., 2004, Nr. 15-473

MN 135:2005
Paramedikas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.
2005 m. lapkričio 25 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-915,
Žin., 2005, Nr. 142-5147

MN 136:2005
Logopedas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. kovo 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr V-162
Žin., 2005, Nr. 34-1107

MN 137:2005
Dezinfektologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2005 m. vasario 8d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-94
Žin., 2005, Nr. 21-672

MN 139:2010
Gydytojas kraujagyslių chirurgas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2010 m. liepos 27 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-663,  Žin., 2010, Nr. 92-4880
MN 140:2007
Gydytojas urologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.
2007 m. spalio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-876,
Žin., 2007, Nr. 114-4653
MN 141:2017
Teismo medicinos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.
2017 m. birželio 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-708
MN 142:2007
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.
2007 m. rugpjūčio 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-710,
Žin., 2007, Nr. 94-3802

MN 147:2012

Gydytojas ortopedas traumatologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

 

2012 m. lapkričio 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1067,

Žin., 2012, Nr. 141-7289

MN 150:2012

Gydytojas širdies chirurgas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2012 m. lapkričio 23 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1067,

Žin., 2012, Nr. 139-7135

MN 151:2010
Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2010 m. lapkričio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-968,

Žin., 2010, Nr. 138-7079

MN 153:2018

Gydytojas vaikų neurologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2018 m. kovo 21 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-325

MN 154:2016

Gydytojas krūtinės chirurgas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2016 m. sausio 15 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-63

MN 155:2015

Gydytojas vaikų gastroenterologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2015 m. lapkričio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1274

MN 158:2016

Gydytojas klinikinis farmakologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2016 m. lapkričio 16 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1276

MN 159:2016

Skubios medicinos pagalbos gydytojas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2016 m. rugpjūčio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1031

MN 160:2017

Išplėstinės praktikos slaugytojas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2017 m. liepos 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-852

MN 161:2017

Gydytojas vaikų alergologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2017 m. rugpjūčio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1019

MN 162:2018

Medicinos psichologas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2018 m. gegužės 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-627

SN 1:1995
Kosmetikė.
Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

1995 m. rugpjūčio 2 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 411,

Žin., 1995, Nr. 66-1637

 

Informacija atnaujinta 2018-12-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int