AKTUALUS DOKUMENTAS MEDIKAMS BEI PACIENTAMS

 

        Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) jau beveik 20 metų aktyviai dalyvauja rengiant ir įteisinant medicinos normas. Medicinos norma – tai nustatytas ir detaliai nusakomas profesinės veiklos spektras, apibrėžiantis sveikatos priežiūros specialistų teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę. Kitais žodžiais tariant, tai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo sveikatos priežiūros specialistas vadovaujasi darbe.

       Kaip atsiranda medicinos norma? Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, Medicinos normoms parengti yra sudaromos darbo grupės iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Akreditavimo tarnybos, mokslo ir mokymo įstaigų, gydymo įstaigų, sveikatos priežiūros specialybių draugijų, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų. Medicinos normos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Europos Sąjungos direktyvomis, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentais, Lietuvos tarptautiniais susitarimais. Rengiant norminius dokumentus turi būti suderinami suinteresuotųjų šalių poreikiai. Jose pateikti reikalavimai, nuostatos, terminai turi būti priimtini visoms suinteresuotoms šalims. Rengiant šių dokumentų projektus, kurie reikšmingi ne tik medikams, bet ir pacientams, turi būti atsižvelgta į naujausius mokslo ir technikos pasiekimus.

       Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta medicinos norma tampa privaloma Lietuvoje dirbantiems tos profesinės kvalifikacijos specialistams, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

       Nors šiuo metu yra 79 sveikatos priežiūros specialistų praktiką reglamentuojančios medicinos normos, bet vis dar ne visiems specialistams jos yra parengtos. Be to, iškilo akivaizdus poreikis keisti neatitinkančias laiko reikalavimų, pasenusias medicinos normas. Tuo tikslu 2015 metais Akreditavimo tarnybos specialistai aktyviai dalyvavo rengiant ir peržiūrint 18 dokumentų projektų svarbių tiek medikams, tiek pacientams. 2015 metais parengtos ir patvirtintos naujos vidaus ligų gydytojo, gydytojo klinikinio toksikologo, gydytojo hematologo medicinos normos; peržiūrėtos ir atnaujintos  - sporto medicinos gydytojo, dietisto medicinos normos; pateiktos tvirtinti - gydytojo odontologo, gydytojo vaikų neurologo medicinos normos; derinamos - kineziterapeuto, gydytojo gastroenterologo, slaugytojo padėjėjo, gydytojo krūtinės chirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo, medicinos biologo, medicinos genetiko, biomedicinos technologo, laboratorinės medicinos gydytojo medicinos normų projektai; rengiama  - ergoterapeuto medicinos norma. 

       Šie dokumentai įpareigoja medikus dirbti pagal savo kompetenciją, aiškiai suprasti savo atsakomybių ribas, o tai sudaro prielaidas saugesnėms sveikatos priežiūros paslaugoms, tuo pačiu geriau užtikrinamos pacientų teisės į kokybiškas paslaugas.

 

Informacija atnaujinta 2015-11-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int