DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI MEDICINOS PRAKTIKOS LICENCIJAI GAUTI

 

     Pareiškėjas, kuris gydytojo profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Tarnybai pateikia užpildytą deklaraciją, kuria deklaruoja atitiktį minėtiems reikalavimams bei Taisyklių 19 punkte nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

„19.  Licencijos išdavimo sąlygos:

19.1.    pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

19.2.    pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

19.3.    pareiškėjas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją Medicinos praktikos įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka;

19.4.        pareiškėjas neserga trukdančiomis verstis medicinos praktika ligomis, kurių sąrašÄ… nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

Kartu su deklaracija (arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos) turi bÅ«ti pateikti šie dokumentai:

1.      Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), jei pareiškėjas yra užsienietis.

2.      Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)).

3.      Dokumentas, patvirtinantis įgytą medicinos gydytojo, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją (atitinkamai kokios licencijos prašoma).

4.      Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos bÅ«klės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali bÅ«ti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

5.      Už licencijos išdavimą turi bÅ«ti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis –16 EUR.

 

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi bÅ«ti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

6.      Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos, tai kartu privaloma pateikti ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo.

 

Dokumentai pateikiami kartu su jų kopijomis arba (jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį) tik patvirtintos dokumentų kopijos. Pateikiami dokumentai turi bÅ«ti parengti ir įforminti pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58  patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 patvirtintas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.)Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".

 

Informacija atnaujinta 2020-01-02

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int