KOMENTARAS DĖL MEDICINOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKOS

 

Mieli pareiškėjai, praktika ir patirtis rodo, kad kreipdamiesi dėl licencijos gavimo sugaišite mažiau laiko ir Jums nereikės kelis kartus grįžti į mūsų Tarnybą papildyti licencijavimo dokumentų bylos, jei iš karto pateiksite ne tik deklaracijąbet ir:

 

1. visus deklaracijoje nurodytus dokumentus, susegtus į segtuvą (o ne palaidus ar, kas blogiau, sudėtus į įmautę);

 

2. tinkamai užpildytą ir parašu patvirtintą nustatytos formos deklaraciją. Teikdami paraišką, įsitikinkite, kad nurodėte profesinę kvalifikaciją, pagal kurią prašote licencijos, parašu patvirtinote paraišką;

 

3. tinkamai patvirtintas dokumentų kopijas, išskyrus dokumentus, kurių reikia pateikti originalus (kopijos tikrumo žymą sudaro žodis “Tikra”, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito, teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčio tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, įstaigos antspaudas). Jeigu su savimi turėsite ir originalius dokumentus, ir jų kopijas, tuomet dokumentų kopijas galės patvirtinti ir mūsų tarnybos specialistas, atsakingas už dokumentų priėmimą, bet teks sugaišti kiek daugiau laiko, kol bus sutikrinti dokumentų originaluose ir jų kopijose esantys duomenys ir kopijų tikrumas patvirtintas reikiamomis žymomis;

 

4. tinkamą medicininį pažymėjimą – jis turi būti išduotas ne seniau kaip prieš 3 mėnesius ir jame neturi būti jokių diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal profesinę kvalifikaciją. Tinkama pateikti yra asmens sveikatos pažyma F-046/a (teikiamas pažymos originalas).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai licencija gauta pareiškėjui pateikus tik deklaraciją be dokumentų, licencijos turėtojas privalo per 30 dienų laikotarpį nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos pateikti dokumentus ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo. Antraip (jei deklaraciją be dokumentų pateikęs licencijos turėtojas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos Tarnybai dokumentų bei pranešimo dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo nepateikia), priimamas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą.

 

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Dokumentų pateikimo tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2017-06-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int