Dokumentai, kuriuos reikia pateikti akušerijos praktikos licencijai gauti

 

1.   Nustatytos formos paraiška išduoti licenciją verstis akušerijos praktika.

2.   Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).

3.   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis.

4.   Akušerio profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).

5.   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Akušerio profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 60 val. kas penkeri metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 12 val. kasmet, skaičiuojant nuo akušerijos praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimo dienos, jei akušeris turi licenciją, arba nuo dienos, kai sueina dveji metai po profesinės kvalifikacijos įgijimo dienos, jei akušeris, profesinę kvalifikaciją įgijęs anksčiau kaip prieš dvejus metus, neturi licencijos, bet kreipiasi dėl jos išdavimo.

6.   Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis akušerijos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

7.   Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

8.   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas akušerijos praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo.

Dokumentu, patvirtinančiu akušerijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei akušerijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie akušerijos praktikos teisėtumą.

9.   Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis – 27 €.

Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reikia 45 €.

 

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Dokumentai pateikiami kartu su jų kopijomis, jeigu reikia, ir autentiškais jų vertimais į lietuvių kalbą arba (jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį) tik patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški jų vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiami dokumentai turi būti parengti ir įforminti pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58  patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 patvirtintas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

Licencijavimo dokumentai priimami adresu Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius. Tuo pačiu adresu dokumentai, suformuoti pagal aukščiau nurodytą tvarką, gali būti siunčiami paštu (geriau registruotu) arba per kurjerį.

 

Dokumentai priimami nurodytu adresu šiuo laiku (Priimamojo darbo grafikas).

Informacija telefonu 8-5 261 51 77 teikiama:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00,

penktadieniais iki 15.30 val.

 

Dokumentai gali būti pateikiami pareiškėjui prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje „Licencijos“.

 

Informacija atnaujinta 2016-10-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzales str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int