Naujo reglamentavimo tikslas – geresnė paslaugų kokybė

 

Naujo reglamentavimo tikslas – geresnė paslaugų kokybė

 

     2015 m. gruodžio 22 d. LR Seime buvo priimti du Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) parengti Sveikatos sistemos bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimai, kurie įsigalios 2016 m. gegužės 1 d. Šie pakeitimai svarbūs pacientams, nes tai labiau užtikrins jų saugą bei prisidės prie sveikatos paslaugų kokybės gerinimo. Be to naujas reglamentavimas reikšmingas ir Akreditavimo tarnybos atliekamoms funkcijoms: medicinos prietaisų priežiūrai, medicinos technologijų vertinimui bei juridinių asmenų licencijavimui asmens sveikatos priežiūros veiklai. Koks šių įstatymų tikslas?

     Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo tikslas įtvirtinti nuostatas, užtikrinančias, kad visos asmenų, siekiančių gauti ir turinčių įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, licencijavimo sąlygos bei visos sveikatos priežiūros įstaigų pareigos turėtų įstatyminį pagrindą, taip pat nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų pareigas, susijusias su medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros technologijų naudojimu, instaliavimu, priežiūra ir informacijos teikimu.

    Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo tikslas įstatyminiu lygiu reglamentuoti pagrindinius su medicinos priemonėmis susijusius visuomeninius santykius, t.y. medicinos priemonių gamintojų, platintojų, importuotojų, naudotojų teises bei pareigas, jų veiklai reikalingų dokumentų išdavimo bei panaikinimo sąlygas, taip pat nustatyti minėtiems subjektams taikomų poveikio (sankcijų) priemonių sąlygas ir pagrindus.

Išsamus medicinos priemonių ir juridinių asmenų licencijavimo asmens sveikatos priežiūros veiklai, įstatyminis reglamentavimas padės užtikrinti geresnę asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientų saugą.

Informacija atnaujinta 2016-02-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int