Susitikimo tikslas – užtikrinti ortopedijos priemonių kokybę

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) susitiko su Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų tiekėjų asociacija (ORPTA) bei ortopedinių priemonių gamintojais aptarti aktualius klausimus, susijusius su ortopedinių priemonių gamyba, jų kompensavimu. Pasitarime dalyvavo Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė, ORPTA vadovė Rūta Garšvienė, kiti kompetentingi specialistai bei ortopedinių priemonių gamintojų atstovai.   

       Šio susitikimo tikslas svarstyti ortopedijos įmonių teikiamų paslaugų reglamentavimo klausimus ir problemas, su kuriomis susiduriama teikiant rinkai kompensuojamas iš valstybės biudžeto ortopedijos pagalbos priemones.

Susitikimo pradžioje ORPTA vadovė apžvelgė esamos kompensuojamų iš valstybės biudžeto ortopedijos pagalbos priemonių reglamentavimo sistemos pradžią, jos pakeitimus bei kilusias problemas: susidariusias kompensuojamų priemonių laukiančiųjų eiles, kompensuojamų pagalbos priemonių kainų mažėjimą.  Todėl kai kurie tiekėjai, patirdami nuostolius, vietoje pagal užsakymą gaminamų ortopedijos pagalbos priemonių pradėjo tiekti rinkai pigesnes, serijiniu būdu pagamintas priemones. ORPTA vadovė mano, kad šią problemą būtų galima išspręsti atskyrus serijiniu būdu ir pagal užsakymą pagamintų priemonių kompensavimą. Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė pabrėžė, kad ši tvarka jau yra numatyta naujai parengtuose teisės aktuose, reglamentuojančiose ortopedijos pagalbos priemonių kompensavimą.

       Akreditavimo tarnyba teigiamai įvertino nuostatą, kad medicinos priemonės gamintojas privalėtų turėti atitinkamos kvalifikacijos specialistą, išmanantį ir gebantį parinkti bei pritaikyti medicinos priemonę konkrečiam pacientui pagal jo sveikatos sutrikimą. Susitikimo metu buvo pasiūlyta bendradarbiauti su universitetais siekiant gilinti būsimų specialistų, ateityje dirbsiančių individualiai su pacientais, žinias parenkant ir pritaikant ortopedijos pagalbos priemonę. Be to, Akreditavimo tarnybos direktorė pritarė minčiai, kad būtų svarstomas klausimas dėl aprūpinimo ortopedijos priemonėmis paslaugų aprašo, kuriame būtų nustatyti reikalavimai specialistų kvalifikacijai ir pačiai paslaugai, parengimo.

       Būtina pažymėti, kad tiek už pagal užsakymą gaminamų medicinos priemonių saugą, tiek už serijiniu būdu pagamintų medicinos priemonių patikimumą yra atsakingas šios priemonės gamintojas. Todėl negalima atskirti  gamybos ir priemonės pritaikymo etapų.

       Ortopedinių priemonių gamintojai pasidalino žiniomis apie kompensuojamų ortopedijos pagalbos priemonių sąlygų laikymosi tvarką kitose šalyse, pavyzdžiui Vokietijoje pagalbos priemonėms yra numatyta papildoma registracija su labai griežtais sąlygų laikymosi reikalavimais ir sankcijomis. Kompensuojamų ortopedinių pagalbos priemonių vertinimą Lietuvoje galėtų atlikti speciali komisija, tačiau šis sprendimo būdas turėtų būti analizuojamas detaliau, dalyvaujant atstovams iš  Sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos.

       Susitikimo metu nuspręsta bendradarbiauti su Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų tiekėjų asociacija, dalintis informacija ir įžvalgomis rengiant Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

       „Bendradarbiavimo saitų užmezgimas ir sustiprinimas itin svarbu, nes tai padeda operatyviau ir racionaliau surasti tinkamiausius sprendimo būdus,“ – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2016-06-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int