Pokyčiai užtikrins geresnį pacientų ir medikų saugumą

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba), per praėjusius metus vykdžiusi konsoliduotus planinius tikrinimus, atskleidė sisteminių pokyčių, kurie geriau užtikrintų pacientų bei medikų saugą, naudojant medicinos priemones (prietaisus), būtinybę.

       Akreditavimo tarnybos inicijuota darbo grupė kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Radiacinės saugos centro ir Radiologų draugijos atstovais pateikė sveikatos apsaugos ministrui įsakymo projektą dėl racionalesnio ir saugesnio medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinimo.

       Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, įsigaliojo Europos Sąjungos Medicinos prietaisų direktyvų, perkeltų į sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintas Lietuvos medicinos normas, reikalavimai. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, iki 2004 m. gegužės 1 d. įsigijusios medicinos priemones, gali naudoti jas ir toliau, jei jos buvo pirktos pagal tuo metu galiojančius teisės aktus ir yra tinkamai prižiūrėtos.

       Visgi, Akreditavimo tarnyba konsoliduotų planinių tikrinimų metu pastebėjo, kad daugelyje įstaigų vis dar naudojamos Europos Sąjungos Medicinos prietaisų direktyvų reikalavimų neatitinkančios medicinos priemonės, kurios ne tik „morališkai“ pasenusios, bet jas naudojant nepakankamai užtikrinamas pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų saugumas. Už medicinos priemonių saugą yra atsakingi medicinos priemonių gamintojai, tačiau daugelio medicinos priemonių gamintojų jau seniai rinkoje nėra, todėl negaminamos originalios ir atsarginės detalės, nėra naudojimo instrukcijų, taigi neįmanoma ne tik užtikrinti tinkamą medicinos priemonių priežiūrą, bet ir įvykusio incidento su medicinos priemone atveju nėra į ką kreiptis bei kam apie tai pranešti.

       Atsižvelgiant į tai, kad medicinos normos, atitinkančios Europos Sąjungos Medicinos prietaisų direktyvų nuostatas, galioja jau 12 metų, ir siekiant užtikrinti pacientų saugą, Akreditavimo tarnyba išsamiai išanalizavo esamą situaciją, susijusią su medicinos prietaisais (priemonėmis) Lietuvoje, ir šiuos duomenis pateikė darbo grupei, kuri parengė teisės akto projektą. Šiame dokumente medicinos priemonės skirstomos į grupes, atsižvelgiant į prietaisų brangumą, eksploatacijos trukmę, naudojimo intensyvumą, riziką pacientui ir aptarnaujančiam personalui. Šioms priemonių (prietaisų) grupėms nustatyti skirtingi pereinamieji laikotarpiai, nuo kada asmens sveikatos priežiūros įstaigos nebegalės naudoti saugos techninių reglamentų reikalavimų neatitinkančių medicinos priemonių. Darbo grupės parengtas teisės akto projektas  pateiktas sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti.

       „Mūsų svarbiausi darbai nukreipti į paslaugų kokybės užtikrinimą. Parengtas medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašas įgyvendins pokyčius, kurie leis labiau apsaugoti šalies pacientus nuo nekokybiškų medicinos prietaisų bei užtikrins saugesnes darbo sąlygas medikams,“ – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Informacija atnaujinta 2016-10-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int