Dėmesys tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai

 

         Akreditavimo tarnyba viena iš institucijų, vykdančių Nacionalinio kontaktinio centro funkcijas Lietuvoje. Akreditavimo tarnybos atstovė spalio mėnesį dalyvavo Europos Komisijos organizuotoje tarpvalstybinės sveikatos priežiūros konferencijoje, Briuselyje.

        Nacionalinis kontaktinis centras, aktyviai bendradarbiaudamas su visuomeninėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir sveikatos draudikais, užtikrina, kad būtų sėkmingai įgyvendinamos pacientų teisės į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas bei informuoja pacientus visais svarbiausiais tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais.

        Akreditavimo tarnyba, vykdydama Nacionalinio kontaktinio centro funkcijas, teikia pacientams duomenis apie sveikatos priežiūros įstaigas, teikiamas paslaugas ir jų teikimo apribojimus, sveikatos priežiūros specialistus ir jų praktikos ribojimus bei apie Lietuvoje nustatytus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir saugos standartus, pacientų teises, pacientų teisių gynimo ir skundų teikimo tvarką, ginčų dėl pacientų teisių pažeidimo sprendimo tvarką ir tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas teikiant atsiradusios žalos sveikatai atlyginimo tvarką ir kita.

       Konferencijoje dalyvavo iš viso apie 150 Europos Sąjungos valstybių narių Nacionalinių kontaktinių centrų atstovų, Europos Sąjungos valstybių narių ministerijų ir kitų valdžios institucijų, Europos Komisijos, pacientų organizacijų, sveikatos draudikų ir kitų institucijų atstovai.

       Šio susitikimo tikslas – stiprinti informacijos teikimą pacientams apie jų teises į tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, skatinti geresnį veiklos koordinavimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių Nacionalinių kontaktinių centrų ir plėsti bendradarbiavimą su pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir sveikatos draudikais.

       Konferencijos metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taikymo problemoms. Europos Sąjungos valstybių narių Nacionalinių kontaktinių centrų atstovai pasidalino patirtimi ir sunkumais įgyvendinant direktyvą.

       Įvardintos pagrindinės kliūtys – mažas pacientų organizacijų įtraukimas, per didelė administracinė našta pacientams, kalbos barjeras bei kai kuriose šalyse nustatyti itin žemi kompensavimo tarifai. Taip pat akcentuota, kad šiuo metu labai trūksta gairių pacientams, norintiems pasinaudoti tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Visgi ne visos šalys susiduria su sunkumais, tarkim Lietuvoje ir Lenkijoje pacientų prašymų kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas kiekvienais metais vis daugėja. O Suomijoje pacientai yra pakankamai gerai informuoti apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros galimybes, tačiau pagrindinė problema – abejonės dėl sveikatos priežiūros kokybės ir saugos kitose Europos Sąjungos šalyse. Atsižvelgiant į tai, Suomijos atstovai pasiūlė sukurti bendrą visiems Nacionaliniams kontaktiniams centrams bendradarbiavimo „platformą“, kurioje būtų galima lengviau ir operatyviau dalintis valstybių narių turima informacija.

       Konferencijos metu Beniliukso Generalinio Sekretoriato atstovas pabrėžė, kad bendradarbiavimas tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje turi neabejotiną naudą – tokiu būdu palaikoma optimali sveikatos priežiūros infrastruktūra, sumažinamos pacientų laukimo eilės ir taip skatinamas geresnis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

        Konferencijos dalyviai vieningai pritarė, kad informacijos pacientams teikimas ir viešinimas apie sveikatos priežiūros kokybę, saugą bei tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą yra labai svarbus. Įgyvendinat šios konferencijos tikslą nutarta siekti glaudesnio Nacionalinių kontaktinių centrų atstovų bendradarbiavimo tarpusavyje bei pacientams teikti aktualią informaciją tarpvalstybinės sveikatos priežiūros klausimais.  

       „Akreditavimo tarnyba siekia, kad Europos Komisijos iniciatyvos ir sprendimai būtų laiku ir tinkamai adaptuoti mūsų šalyje, nes tai suteikia mūsų šalies pacientams geresnį sveikatos paslaugų prieinamumą kitose Europos Sąjungos šalyse,“ – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

       Susipažinti su aktualia informacija, susijusia su tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, galite Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro internetinėje svetainėje www.lncp.lt .

Informacija atnaujinta 2016-11-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int