Konsoliduotos planinės kontrolės ligoninėse atskleidė pokyčių būtinybę

 

        Jau antrus metus Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) vykdo konsoliduotus planinius patikrinimus. 2016 m. buvo pasirinktos rizikingiausios ir ypatingai jautrios pacientų saugai sritys: buvo įvertintos 26 sveikatos priežiūros įstaigų antrinio lygio stacionarinės akušerijos, suaugusiųjų chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos bei jų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Nustatyti pažeidimai atskleidė tiek lokalių, tiek sisteminių pokyčių būtinybę.    

         2016 m. atlikus planinius patikrinimus buvo pastebėtos sisteminės, būdingos  visoms 26 įstaigoms, problemos bei besikartojantys teisės aktų pažeidimai. Akreditavimo tarnyba nustatė, kad dažna įstaiga, galimai dėl specialistų trūkumo, nebeužtikrino stacionarinių vieno ar kelių profilių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visą parą. Paaiškėjo, jog apie 40 proc. tikrintų įstaigų sveikatos priežiūros paslaugas teikė specialistai, neturintys reikiamos licencijos. Nustatyta, kad daugumos tikrintų įstaigų specialistai yra nepakankamos profesinės kvalifikacijos, beveik visi akušerijos ir neonatologijos srityje dirbantys specialistai nebuvo baigę reikiamo privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo, atsižvelgiant į jų vykdomas pareigas. Akreditavimo tarnyba konstatavo ir tai, kad apie pusę įstaigų naudojo medicinos priemones su pasibaigusia galiojimo data, maža to –  netikrino šių priemonių techninės būklės arba tai atlikdavo nereguliariai. Kita dalis įstaigų neturėjo privalomų vaistinių preparatų ir medicinos priemonių pirmosios pagalbos teikimui. Be kita ko, įstaigų vidaus kokybės kontrolės sistemos, vidaus medicininis auditas veikia nepakankamai efektyviai, auditoriai stokoja reikiamos kvalifikacijos. Akreditavimo tarnyba pastebi, kad toks sisteminis pažeidimų pobūdis byloja apie pokyčių poreikį.

          Akreditavimo tarnyba visas 26 patikrintas įstaigas įpareigojo per paskirtą laikotarpį pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus. Taip pat, priklausomai nuo teisės aktų pažeidimų pobūdžio, buvo taikytos įvairios sankcijos. 4 įstaigos už mažareikšmius teisės aktų pažeidimus ir 20 įstaigų už reikšmingus teisės aktų pažeidimus buvo įspėtos, jog nepašalinus pažeidimų, bus sustabdytas jų licencijų galiojimas, o 2 įstaigoms, šiurkščiausiai pažeidusioms teisės aktų reikalavimus, buvo sustabdytas Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dalies galiojimas. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti pacientų saugą, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms buvo pateiktos 108 rekomendacijos, padėsiančios joms įgyvendinti lokalius pokyčius. Akreditavimo tarnyba teikė pasiūlymus, susijusius su įstaigų struktūros koregavimu, įstaigos vidaus medicininio audito veiklos bei taikomų veiklos procedūrų tobulinimu, medicininių dokumentų pildymo patobulinimu, medicinos priemonių naudojimu ir kt.

            Akreditavimo tarnyba, pastebėjusi, jog ne visos problemos gali būti išsprendžiamos lokaliai, įstaigos mastu, mato sisteminių pokyčių būtinybę, todėl Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė 9 konkrečius pasiūlymus, kaip reikėtų koreguoti teisės aktų nuostatas.

           „Pastaruosius dvejus metus vykdomos konsoliduotos planinės kontrolės atskleidė pokyčių būtinybę – lokalių, kuriuos privalo atlikti gydymo įstaigos, norėdamos užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę, bei sisteminių, tai yra poreikį keisti teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų teikimo reikalavimus. Todėl toliau tęsime bei plėtosime šią prevencinę veiklą – 2017 m. planuojama atlikti jau 30 planinių patikrinimų ne mažiau svarbiose paslaugų teikimo srityse. Taip pat įstaigos, šiurkščiausiai bei periodiškai pažeidusios teisės aktų reikalavimus, bus viešinamos VASPVT internetinėje svetainėje www.vaspvt.gov.lt. Viešumas yra labai svarbus, nes žmonėms reikia suteikti galimybę pasitikrinti, ar jais besirūpinanti gydymo įstaiga ir joje dirbantys specialistai yra patikimi, kvalifikuoti, ar paslaugos saugios“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

           Konsoliduotus planinius patikrinimus atliko Akreditavimo tarnybos Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros, Įstaigų vertinimo, Specialistų licencijavimo ir Medicinos prietaisų priežiūros skyrių atstovai. Tokie jungtiniai tikrinimai, kuomet vienu metu dalyvauja įvairių sričių specialistai, leidžia kokybiškai ir visa apimtimi įvertinti įstaigos veiklą bei suteikia galimybę racionaliau ir taupiau naudoti tiek žmogiškuosius, tiek finansinius išteklius. Taip pat tikrinimų metu  sveikatos priežiūros įstaigos yra visapusiškai ir kompetentingai konsultuojamos, joms suteikiama galimybė išsiaiškinti daugelį rūpimų klausimų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, įstaigų ir specialistų licencijavimu bei medicinos priemonių priežiūra.

 

Informacija atnaujinta 2017-02-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int