Įstaigų, išduodančių medicininius pažymėjimus, įrodančius, kad sveikatos priežiūros specialistas gali verstis atitinkama praktika, dėmesiui

 

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijas išduodanti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdanti institucija, kuriai gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, be kitų dokumentų, reikiamų licencijai gauti ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, privalo pateikti ir ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą medicininį pažymėjimą, atkreipia Jūsų dėmesį į teisės aktais apibrėžtus reikalavimus, kuriuos turi atitikti šis dokumentas.
     Šis medicininis pažymėjimas turi būti išduodamas atsižvelgiant į Ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos  praktika, sąrašo patvirtinimo“.
     Vadovaujantis atitinkamomis licencijavimo taisyklėmis, reguliuojančiomis medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijavimą, tinkama pateikti yra medicininio pažymėjimo forma F-046/a. Medicininiame pažymėjime neturi būti jokių diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal profesinę kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokie gydytojo ar gydytojo komisijos įrašai kaip „Sveikas“, „Z00“ ir pan. negali būti ir nebus prilyginami įrašui „Dėl sveikatos būklės gali verstis atitinkama (medicinos, slaugos, akušerijos) praktika“.
     Prašome Jūsų įstaigoje užtikrinti tinkamą medicininių pažymėjimų (forma Nr. 046/a), kurie turi įrodyti, kad sveikatos priežiūros specialistas gali verstis atitinkama (medicinos, slaugos, akušerijos) praktika išdavimą, nes aukščiau nurodytų reikalavimų nesilaikant išduoti medicininiai pažymėjimai bus vertinami kaip neatitinkantys teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 

Informacija atnaujinta 2017-03-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int