Pacientai bus informuojami apie veiklos pokyčius

 

         Siekiant užtikrinti prieinamas ir nenutrūkstamas gydymo paslaugas pacientams, pakeistos  asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės. Šis dokumentas nuo kovo 1 d. įpareigoja įstaigas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus – vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais, pateikti informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas.

         Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) įgyvendino LR Seimo kontrolieriaus rekomendaciją sveikatos priežiūros įstaigoms įtvirtinti imperatyvią pareigą informuoti savo pacientus prieš protingą terminą apie planuojamus veiklos (įtraukiant ir vietos) pasikeitimus. Pažymėtina tai, kad teisės aktų nuostatos galioja vienodai tiek privačios nuosavybės, tiek savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų atžvilgiu.

          Teisės akto pakeitimas panaikino spragas teisiniame reglamentavime dėl netinkamo pacientų teisių užtikrinimo. Tuo laikotarpiu, kuomet įstaigai keičiant savo veiklos adresą ir negalint teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų iki tos dienos, kai jai bus išduota sveikatos priežiūros licencija (30 kalendorinių dienų), yra neužtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei nenutrūkstamumas.

          Akreditavimo tarnyba suderinusi poziciją su Valstybine ligonių kasa parengė įstaigų licencijavimo taisyklių patikslinimo projektą, kuriame įtvirtinama pareiga informuoti pacientus apie planuojamus veiklos pasikeitimus.

          Svarbu pažymėti, kad teisės aktų nuostatos nereglamentuoja, per kiek laiko nuo įsikūrimo naujose patalpose ar nuo patalpų nuomos konkurso laimėjimo įstaiga privalo kreiptis į Akreditavimo tarnybą, tačiau gydymo įstaigos, siekdamos pradėti teikti paslaugas nauju veiklos adresu, turi pareigą informuoti apie veiklos adreso pakeitimą ir tikslinti licenciją. Tik patikslinus licenciją nauju veiklos adresu galima pradėti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

        „Pacientai, laiku sužinoję apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos planuojamus veiklos pokyčius, galės tinkamai reaguoti bei pasirinkti kitą gydymo įstaigą, todėl priimtas įsakymas, be abejonės, užtikrins geresnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei nenutrūkstamumą“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2017-03-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int