Priėmimo - skubios pagalbos skyriams nauji reikalavimai

 

        Akreditavimo tarnyba atkreipia Jūsų dėmesį ir informuoja, kad peržiūrėtas ir pakeistas  Sveikatos apsaugos ministras  2010-12-16  įsakymas Nr. V- 368  ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo- skubios pagalbos skyriui patvirtinimo“ (aktuali redakcija SAM 2017-03-31 įsakymas Nr. V- 368). Teisės aktas skelbiamas svetainėje adresu www.lrs.lt Teisės aktų paieška.

 

       Teikiame pagrindinius minėto įsakymo pakeitimus. Atsirado keletas svarbių naujovių, visų pirma - pirminę apžiūrą gali atlikti išplėstinės praktikos slaugytojas:

      -,,7 p. Pacientų pirminę apžiūrą, pirminį būklės vertinimą, žmogaus gyvybinių funkcijų rodiklių vertinimą, pacientų skirstymą pagal jų būklės sunkumo kategoriją  pagal  kompetenciją   bei vadovaujantis  įsakyme V-208 nurodytais kriterijais gali atlikti išplėstinės praktikos slaugytojas, skubiosios medicinos  pagalbos slaugos  specialistas arba slaugytojas, išklausęs ne  trumpesnį kaip 36 val. skubiosios medicinos pagalbos teikimo arba pacientų medicininio rūšiavimo skubiosios pagalbos skyriuje kursą. Po  pirminio  būklės  įvertinimo visus  pacientus,   išskyrus  planine  tvarka  hospitalizuojamus pacientus, privalo   apžiūrėti gydytojas“.

     - ,,10 p. Pacientų planinė hospitalizacija vykdoma priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje arba kituose asmens sveikatos priežiūros  įstaigos padaliniuose įstaigos vadovo nustatyta tvarka“.

Įsakyme detalizuota, kas gali teikti paslaugas priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje:

    - ,,20 p. Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje dirbantys gydytojai (išskyrus  skubiosios medicinos gydytojus), slaugytojai (tarp  jų skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai ir išplėstinės praktikos  slaugytojai),  akušeriai, įgiję skubiosios   medicinos pagalbos slaugos specializaciją, ir paramedikai per paskutinius 5 metus  (išskyrus priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje   pradėjus dirbti  per  5  metus po atitinkamos  profesinės   kvalifikacijos įgijimo) turi būti išklausę ne trumpesnį kaip 36 val.  skubiosios medicinos pagalbos teikimo vaikams ir suaugusiesiems  papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą“.

-  ,,23 p. B tipo priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje:

      23.1. darbo dienos metu dirba skubiosios medicinos  gydytojas ir  (arba)  medicinos gydytojas, ir (arba) šeimos gydytojas,   ir (arba)  kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas, ir  skubiosios medicinos  pagalbos  slaugos specialistas, ir (arba)   bendrosios praktikos   slaugytojas,   ir  (arba)   išplėstinės     praktikos slaugytojas, ir (arba) kitas slaugytojas; gali dirbti paramedikai pagal  savo  kompetenciją,  akušerijos  stacionarines   paslaugas teikiančiose įstaigose - akušeriai;

       23.2.  pasibaigus  darbo  dienai  arba  poilsio  ir   švenčių dienomis dirba skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas ir (arba) bendrosios praktikos slaugytojas, ir (arba) išplėstinės praktikos  slaugytojas, ir (arba) kitas slaugytojas, o  prireikus gydytojo,  šias  paslaugas pagal savo kompetenciją teikia   šiame skyriuje  dirbantys  gydytojai (skubiosios medicinos   gydytojas, medicinos  gydytojas,  šeimos  gydytojas arba  kitos   profesinės kvalifikacijos  gydytojas)  arba ligoninėje budintis   gydytojas; gali  dirbti  paramedikai  pagal savo  kompetenciją,   akušerijos stacionarines  paslaugas  teikiančiose  įstaigose  -   akušeriai. Priėmimo-skubiosios  pagalbos  skyriuje dirbančio gydytojo   arba  įstaigoje  budinčio  gydytojo  sprendimu  per  1  val.   atvyksta reikalingų  profesinių  kvalifikacijų gydytojai, dirbantys   toje pačioje  įstaigoje  ir  teikiantys asmens  sveikatos   priežiūros įstaigos licencijoje nurodytas stacionarines paslaugas“.

        -,,24 p.  C  tipo  priėmimo-skubiosios  pagalbos  skyriuje   dirba skubiosios medicinos gydytojas ir (arba) medicinos gydytojas,  ir (arba)   šeimos   gydytojas,   ir   (arba)   kitos     profesinės  kvalifikacijos  gydytojas,  ir  skubiosios  medicinos    pagalbos slaugos specialistas, ir (arba) bendrosios praktikos slaugytojas, ir  (arba)  išplėstinės praktikos slaugytojas, ir  (arba)   kitas slaugytojas;  gali dirbti paramedikai, akušerijos   stacionarines paslaugas teikiančiose įstaigose - akušeriai. Priėmimo-skubiosios pagalbos  skyriuje  dirbančio gydytojo sprendimu per  1   valandą atvyksta reikalingų profesinių kvalifikacijų gydytojai, dirbantys toje pačioje įstaigoje ir teikiantys asmens sveikatos  priežiūros įstaigos licencijoje nurodytas stacionarines paslaugas“.

      Atkreipiame dėmesį, kad mažosioms rajono lygmens ligoninėms netaikomas 36  punkte nustatytas  reikalavimas dėl endoskopijos paslaugų teikimo   visą parą. Endoskopinių tyrimų atlikimas šiose ligoninėse užtikrinamas darbo  dienomis  darbo laiku. Ne darbo dienos laiku  šių   tyrimų atlikimas užtikrinamas sutartimis su kitomis įstaigomis.

           Prašome vykdyti patvirtintus naujus reikalavimus priėmimo – skubios pagalbos skyriams.

Informacija atnaujinta 2017-04-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int