Pacientų sauga – iššūkis visoms valstybėms

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (toliau – Akreditavimo tarnyba) direktoriaus pavaduotoja Ramunė Vaitkevičienė kartu su sveikatos apsaugos ministro A. Verygos vadovaujama Lietuvos delegacija dalyvavo pasauliniame sveikatos ministrų susitikime Bonoje, skirtame pacientų saugumo klausimams aptarti.

        Tai jau antrasis pasaulinis sveikatos ministrų susitikimas pacientų saugumo klausimais, kuriame dalyvavo 50 įvairių pasaulio šalių ministrai su delegacijomis, iškilių tarptautinių organizacijų, kaip Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Pasaulio banko, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos Tarybos, atstovai. Pirmasis pasaulinis sveikatos ministrų susitikimas pacientų saugumo klausimais vyko 2016 m. Londone.

        Kalbėti apie pacientų saugą, paslaugų kokybę bei klaidas medicinoje, pasaulyje pradėta dar prieš 20 metų, kai 1999 m. Amerikos medicinos institutas išspausdino žymųjį pranešimą „Klysti yra žmogiška: saugesnė sveikatos priežiūra“. Dabar jau žinoma, kad medikų klaidos ligoninėse sąlygoja 6–17 procentų nepageidaujamųjų įvykių. Diagnostikos klaidos kainuoja brangiai dėl papildomų, nepagrįstų vizitų pas gydytojus, klaidingo gydymo, perteklinių tyrimų ir procedūrų, pakartotinių hospitalizavimų. Sveikatos politikai, medikų visuomenė, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, draudikai bei pacientų atstovai nacionaliniu lygiu sutaria, jog pacientų sauga turi ypatingą svarbą sveikatos priežiūros sistemoje, žinojimas apie tai nuolat auga ir tarptautiniu lygmeniu.

         Pirmoji Bonos susitikimo diena buvo skirta ekspertų pranešimams. Buvo nagrinėjami svarbiausi pacientų saugos klausimai, pastarojo meto iššūkiai. Konferencijoje veikė 6 skirtingos darbo grupės įvairiomis aktualiomis temomis: sveikatos priežiūros ekonomikos, efektyvumo, mobilios sveikatos, duomenų kaupimo ir apsaugos, infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės, diagnostikos ir gydymo procesų saugos, vaistų saugos ir kt.

        Akreditavimo tarnybos atstovė dalyvavo darbo grupėje, kurioje buvo diskutuota diagnostikos ir gydymo proceso saugos sustiprinimo bei priemonių įgyvendinimo klausimais. Pagrindinis dėmesys šioje grupėje buvo skiriamas pacientų saugos kultūros puoselėjimui organizacijose, pristatant gerosios praktikos pavyzdžius, šalių patirtį, įgyvendinant tarptautinius modelius, įdiegiant kontrolinius lapus. Buvo akcentuojama aktyvaus pacientų dalyvavimo paslaugų teikimo procese ir sprendimų priėmime svarba, pacientų saugos temų įtraukimas į sveikatos priežiūros specialistų mokymo programas. Pacientų saugos gerinimui akivaizdžią įtaką turi aktyvus nepageidaujamų įvykių registravimas, jų išsami analizė ir mokymasis iš klaidų bei priemonių joms išvengti kūrimas, sveikatos priežiūros specialistų įgalinimas veikti ne kaltinančioje aplinkoje, lyderystė visuose paslaugų teikėjų lygmenyse.

         Tiek ekspertų darbo grupės lygmenyje, tiek bendrose diskusijose buvo pažymima pacientų įtraukimo, dalyvavimo jų diagnostikoje bei gydyme, ligoninės vadovybės sprendimų priėmime svarba. Ne tik pacientų organizacijų atstovai, bet ir sveikatos priežiūros vadovai ar vadybininkai pripažįsta, kad aktyvus pacientų dalyvavimas jų pačių gydyme koreguoja pacientų saugos aspektus, informacija, kurią suteikia pacientai, ir gaunamas iš jų grįžtamasis ryšys yra nepakeičiami ir padeda išvengti klaidų medicinoje. Pacientų įtraukimas organizaciniame įstaigos lygmenyje padeda vadovams sukurti saugesnę aplinką ir vysto pacientų saugą.

       „Moksliniai tyrimai pacientų saugos srityje rodo, kad sveikatos sutrikdymas bei mirtys, sąlygotos nepageidaujamų įvykių, sukelia ženklius moralinius, socialinius bei finansinius nuostolius. Tai rimtas iššūkis visoms valstybėms, todėl džiugu, kad skiriamas ypatingas dėmesys sveikatos priežiūros saugai. Nuolatinis pacientų saugos gerinimas galimas tik tuo atveju, jeigu pacientai, jų artimieji bei sveikatos priežiūros specialistai veiks kaip partneriai“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

         Ministrai parėmė Vokietijos ir Didžiosios Britanijos iniciatyvą, kad rugsėjo 17 d. Pasaulio sveikatos asamblėja savo rezoliucijoje paskelbtų Pasauline pacientų saugos diena. Taip pat dėl vis labiau augančio poreikio pacientų saugos problemas spręsti politiniame lygmenyje, sutarta ir toliau rengti pasaulinius ministrų susitikimus.

 

Informacija atnaujinta 2017-04-12

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int