Akreditavimo tarnybos indėlis vertinant sveikatos technologijas

 

   

       Kovo mėnesį Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė dalyvavo Europos Komisijos inicijuotame sveikatos technologijų vertinimo tinklo „HTA Network“ susitikime, kurio metu buvo sprendžiamas strateginis klausimas – ar Europa nori ir yra pasiruošusi ilgalaikiam pastoviam bendradarbiavimui sveikatos technologijų vertinimo srityje po 2020 m.  Akreditavimo tarnyba atstovauja Lietuvai šiame tinkle nuo pat tinklo pradžios 2013 m. ir siekia reikšmingai prisidėti prie sveikatos priežiūros technologijų vertinimo strateginių ir politinių sprendimų Europoje.

   „HTA Network“ tinklas – tai Europos Sąjungos šalių ir Norvegijos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ekspertus vienijantis organas. Šį tinklą įsteigė 2013 m. Europos Komisija. Tinklo paskirtis yra itin svarbi – padėti Europos šalims užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą, efektyvumą,  racionalumą ir skaidrumą. Pagrindinė tam priemonė – sveikatos priežiūros technologijų vertinimas.

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – nešališka, objektyvi ir išsami analizė apie įvairias naudojamas ar planuojamas naudoti sveikatos priežiūros technologijas – terapines, in vitro diagnostines medicinos priemones, diagnostinius ir vaizdinimo prietaisus, chirurgines bei kitas medicinines procedūras, vaistus ir pan. Atliekant vertinimą, išsiaiškinama, kokia tai technologija, kokiai pacientų grupei ir sveikatos problemai skirta, kokia šios technologijos galima nauda ar rizika bei ekonominiai kaštai – įsigijimo kaina, vertė, atsiperkamumas. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas suteikia informaciją plačiam visuomenės spektrui – pacientams, medikams ir ypač sveikatos politikams, kasdien priimantiems sprendimus, kokias sveikatos technologijas įsigyti, kompensuoti ar įtraukti į apmokamas paslaugas.  

      Šiuo metu Europoje yra apie 40 institucijų, kurios atlieka sveikatos technologijų vertinimus. Kai kuriose šalyse tokių institucijų yra daugiau nei viena, pavyzdžiui Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje. Europos Komisija yra suinteresuota, kad šios institucijos dirbtų bendradarbiaudamos, tokiu būdu užtikrindamos atliekamų vertinimų metodologinį tikslumą ir objektyvumą. Bendradarbiavimas Europoje leistų sutelkti žmogiškuosius ir finansinius resursus, mažėtų dubliavimas, kai skirtingose šalyse atliekami panašūs sveikatos technologijų vertinimai. 

      Europos Komisija siekdama sužinoti, ar Europa nori ir yra pasiruošusi ilgalaikiam pastoviam bendradarbiavimui sveikatos technologijų vertinimo srityje, pastarąjį pusmetį elektroninėje erdvėje vykdė intensyvias viešas konsultacijas tiek su ES visuomene, tiek su oficialiomis ES šalių institucijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, pacientų organizacijomis ir technologijų gamintojais, pramonės atstovais. Iš viso sulaukta beveik 250 respondentų atsiliepimų.

      Susitikimo metu Europos Komisija apibendrino gautus pirminius apklausų rezultatus ir pranešė, kad 98 % pasisakiusių ES piliečių ir  96 % organizacijų pritaria, kad sveikatos technologijų vertinimas yra naudingas. Europos Komisija yra suformulavusi 5 galimus bendradarbiavimo scenarijus po 2020 m. Pagal pirminius rezultatus, palankiausiai buvo vertinta alternatyva – savanoriškas ES šalių įsitraukimas į bendrus kelių šalių atliekamus sveikatos technologijų vertinimus ir privalomas šių vertinimo rezultatų panaudojimas, priimant nacionalinius šalių sprendimus. Papildomai Europos Komisija svarstys, kokiu būdu toks bendradarbiavimo modelis turėtų būti koordinuojamas ir finansuojamas. Iki 2017 m. pabaigos Europos Komisija suformuluos ir pateiks galutinį pasiūlymą dėl ilgalaikio ir pastovaus ES šalių bendradarbiavimo technologijų vertinimo srityje po 2020 m.

Akreditavimo tarnyba nuo 2012 m. atlieka sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių) vertinimus, o Lietuvai atstovauja šiame tinkle nuo pat tinklo pradžios 2013 m. Per šį laikotarpį tarnyba jau yra atlikusi 18 inovatyvių medicinos priemonių vertinimų, skirtų aktualioms onkologinėms, kardiologinėms, endokrinologinėms, neurologinėms bei kitoms sveikatos problemoms spręsti. Vertinimų metu Akreditavimo tarnyba nustatė, kad ne visos naujos, inovatyvios technologijos, siūlomos Lietuvos medikams ir pacientams, pateisina lūkesčius, pacientų poreikius ir saugumą.

      „Akreditavimo tarnyba siekia ne tik reikšmingai prisidėti prie sveikatos priežiūros technologijų vertinimo strateginių ir politinių sprendimų Europoje, bet ir apsaugoti Lietuvos pacientus nuo nesaugių ir neefektyvių medicinos priemonių bei užtikrinti tinkamus sprendimus, svarstant valstybės investicijas į naujas sveikatos technologijas“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 Plačiau apie atliktus vertinimus galite pasiskaityti čia.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-04-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzales str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int