2020-10-25, Sekmadienis

Brangios SPT: Lietuvos teisės aktai

 

 

1. 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 721   (Žin., 1998, Nr. 25-652Žin., 2004, Nr. 80-2849)
„Dėl brangiųjų tyrimų ir procedÅ«rų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašÅ³ patvirtinimo“

 

2. 1999 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 229   (Žin., 1999, Nr. 42-1348; Žin., 2004, Nr. 80-2849)
„Dėl ligų ir parodymų, kuriems taikomos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos intervencinės radiologijos procedÅ«ros bei kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, patvirtinimo“

 

3. 2000 m. gegužės 2 d. Nr. įsakymas 236 (Žin., 2000, Nr. 38-1077)
„Dėl ligų, kuriomis sergantiems asmenims gydyti reikalinga hemodializė, sąrašo patvirtinimo

 

4. 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 662 (Žin., 2002, Nr. 5-197)
„Dėl medicininių procedÅ«rų, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, aprašymų parengimo“

 

5. 2002 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 136 (Žin., 2002, Nr. 31-1181) "Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijų"

 

6. 2002 m. balandžio 23 d.  nutarimas Nr. 2/3 (Žin., 2002, Nr. 45-1740)
„Dėl kokybinių ir kiekybinių hemodializės reikalavimų“

 

7. 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr.422 (Žin., 2002, Nr. 90-3880)
„Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“

 

8. 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-661 (Žin., 2004, Nr. 149-5425; Žin., 2007, Nr. 139-5717)
„Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“

 

9. 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-888 (Žin., 2004, Nr. 182-6743)
„Dėl Lietuvos higienos norma HN 94:2004 „Paparastosios ir kompiuterinės tomografijos bei profilaktinės mamografijos kokybės kontrolė. Reikalavimai ir vertinimo kriterijai“ patvirtinimo“

 

10. 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-979 (Žin., 2005, Nr. 3-46; Žin., 2006, Nr. 71-2639)
„Dėl ligų diagnostikos ir gydymo metodikų bei technologijų, tinkamumo daugkartiniam naudojimui“

 

11. 2006 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-131 (Žin., 2006, Nr. 27-917)
„Dėl kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigose reikalavimų, apmokėjimo tvarkos aprašo ir bazinių kainų bei ligų ir buklių, kurioms esant taikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos diagnostinės procedÅ«ros, sąrašo patvirtinimo“

 

12. 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-618 (Žin., 2006, Nr. 81-3222)
„Dėl Radiologinės pagalbos optimizavimo Lietuvoje 2006-2010 metų programos patvirtinimo“

 

13. 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-840 (Žin., 2007, Nr. 73-2907)
„Dėl intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigose reikalavimų aprašo ir Ligų ir bÅ«klių, kurioms esant taikomos intervencinės radiologijos procedÅ«ros, ir šių procedÅ«rų taikymo indikacijų sąrašo bei intervencinės radiologijos paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“

 

14. 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-49 (Žin., 2008, Nr. 12-406)
„Dėl imunotipavimo, genetinio, kraujo krešÄ—jimo veiksnių tyrimų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, atlikimo reikalavimų ir apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

 

15. 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 (Žin., 2008, Nr. 53-1992)
„Dėl minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“

 

16. 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-1148 (Žin., 2008, Nr. 139-5519)
„Dėl sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl diagnostikos ir gydymo metodikų rengimo ir jų taikymo priežiÅ«ros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

17. 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-1156 (Žin., 2008, Nr. 141-5583
„Dėl asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų, siÅ«lomų apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, teikimo reikalavimų rengimo ir bazinių kainų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

18. 2008 m. gegužės 9 d. Nr. V- 426 (Žin., 2008, Nr. 54-2019)
 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304  „Dėl iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšÅ³ apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedÅ«rų sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

Informacija atnaujinta 2011-03-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int