Patikslinti siauros medicinos praktikos įgijimo reikalavimai

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad yra pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licencijų ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (aktuali redakcija – 2017 m. birželio 30 d. Nr. V-820), kuriame aiškiai nurodoma, kokias žinias bei įgūdžius privalo tobulinti gydytojas, panaikintos neaktualios nuostatos bei patikslintos siauros medicinos praktikos rūšys.

       Svarbu tai, kad panaikintos nebeaktualios ir nebetaikomos nuostatos dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turėjusiems specializuotas medicinos praktikos licencijas ar sertifikatus verstis medicinos praktika, kuri neįrašyta į Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašą. Taip pat, atsižvelgiant į kitų teisės aktų priėmimą ir pasikeitimą, patikslintos siauros medicinos praktikos rūšys: išbraukta vaikų alergologija ir vaikų reumatologija. Šios profesinės kvalifikacijos įgyjamos pabaigus atitinkamas rezidentūros studijų programas ir jomis yra papildytas Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašas. Be to, aiškiai nurodyta, kiek ir kokioje srityje privalo tobulintis gydytojas, kuris verčiasi siaura medicinos praktika.

       Senoje įsakymo redakcijoje buvo nurodyta, kad gydytojai, kurie verčiasi siaura medicinos praktika, savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius privalo atnaujinti ne mažiau kaip po 80 val. per penkerius metus. Ši nuostata buvo suformuluota netiksliai ir dažnai buvo suprantama skirtingai. Siekiant išspręsti nesusipratimus dėl gydytojų, kurie verčiasi siaura medicinos praktika, tobulinimosi masto ir srities, naujojoje dokumento redakcijoje aiškiai nurodyta, kad gydytojas privalo žinias ir įgūdžius tobulinti siauros medicinos praktikos srityje, o tokio tobulinimo mastas, atsižvelgiant į analogiškus tobulinimosi reikalavimus kitose srityse, sumažintas iki 36 val. kas 5 metus.

       „Akreditavimo tarnyba inicijavo teisės akto dėl siauros medicinos praktikos įgijimo pakeitimą, kuriuo echoskopuotojams, endoskopuotojams, homeopatams, psichoterapeutams, refleksoterapeutams ir kitiems specialistams suteikta reali galimybė adekvačiai atnaujinti savo žinias, atsisakant perteklinių reikalavimų. Be to, kitos dokumento nuostatos tapo aiškesnės, tikslesnės bei logiškesnės“, teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2017-07-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzales str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int