Nauji radiologijos paslaugų teikimo reikalavimai

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad 2017 m. liepos 20 d. patvirtinti nauji radiologijos bei teleradiologijos paslaugų teikimo reikalavimai.  Įstaigų vadovų ir medicinos specialistų prašytume atkreipti dėmesį į gan svarbias minėtų įsakymų pasikeitusias nuostatas dėl privalomos gydytojo radiologo darbo laiko trukmės, būtinų medicinos priemonių (prietaisų), reikalavimų vieno profilio specializuotoms įstaigoms bei kita. Įsigaliojus šiems teisės aktams, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) privalės atitikti naujai nustatytus reikalavimus.

       Primename, kad Akreditavimo tarnyba, atlikusi konsoliduotus planinius patikrinimus rajonų ligoninėse bei licencijų sąlygų priežiūrą, nustatė neatitikimus  teisės aktų reikalavimams dėl asmens sveikatos priežiūros  ­radiologijos paslaugos. Atsižvelgiant į viešąjį interesą ir atsiradusias naujas telemedicinos galimybes bei turimus žmogiškuosius išteklius ligoninėse buvo kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir pasiūlyta peržiūrėti radiologijos paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė parengė radiologijos ir teleradiologijos paslaugų teikimo reikalavimus reglamentuojančių įsakymų pakeitimo projektus, kurie 2017 m. liepos 19 d. buvo patvirtinti.

       Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-889 ,,Dėl Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ radiologijos technologas ir gydytojas radiologas ASPĮ turi dirbti visą parą, tačiau teikiant stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ASPĮ radiologijos technologas turi dirbti visą parą, o gydytojas radiologas – ne trumpiau kaip 7 valandas per parą. Radiologo nedarbo laiku radiologijos paslaugų teikimą ir gydytojo radiologo konsultaciją bus galima užtikrinti pasitelkus teleradiologijos priemones. Be to, numatyta, kad vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas  teikiančioms ASPĮ, jose net ir teikiant tretinio lygio vieno profilio specializuotas paslaugas, gydytojas radiologas turės dirbti taip, kaip numatyta stacionarines antrinio lygio paslaugas  teikiančioms ASPĮ, tai yra radiologijos technologas turi dirbti visą parą, gydytojas radiologas – ne trumpiau kaip 7 valandas per parą.

       Taip pat papildyti reikalavimai ir dėl privalomų medicinos priemonių (prietaisų).  Numatyta, kad stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ ir vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti: stacionarią rentgenodiagnotikos įrangą bei diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu. Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti stacionarią rentgenodiagnostikos įrangą, diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu bei kompiuterinį tomografą.

       Be to, teleradiologijos paslaugų teikimą reglamentuojančiame teisės akte yra svarbių pakeitimų: įsigaliojus įsakymui turi būti sudarytos sąlygos neaiškiais, sudėtingais atvejais gydytojui radiologui konsultuotis su kitu gydytoju radiologu arba kitu gydytoju specialistu, ne siunčiant paciento į kitą ASPĮ, o perduodant nuotoliniu būdu radiologinius vaizdus. Tokiu būdu sudaroma galimybė radiologui gauti antrą nuomonę dėl klinikinio atvejo, nerizikuojant paciento sveikata.

       Pažymėtina, kad radiologijos aprašas netaikomas teikiant ambulatorines odontologinės priežiūros paslaugas, kai radiologinius tyrimus pagal kompetenciją atlieka gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas specialistas bei kai ultragarsinius tyrimus atlieka tos profesinės kvalifikacijos gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.

       Akreditavimo tarnyba prašo įstaigų vadovų iki 2017 m. lapkričio 1 d., kai įsigalios nauji teisės aktai, įvertinti jų vadovaujamose ASPĮ tiekiamų radiologijos paslaugų atitikimą  naujiems reikalavimas bei pateikti informaciją Akreditavimo tarnybai apie radiologijos paslaugos užtikrinimą visą parą ir būtinų medicinos priemonių (prietaisų), paslaugą teikiančių specialistų sąrašus.

       „Atsižvelgiant į šiandienines realijas –  pažangą medicinos ir informacinių technologijų srityse – bei įvertinus tai, kad asmens sveikatos įstaigose, ypač rajonuose, trūksta gydytojų radiologų,  parengti ir patvirtinti naujos redakcijos radiologijos ir teleradiologijos paslaugų teikimo reikalavimai. Tai svarbūs pokyčiai, užtikrinantys ne tik racionalesnį radiologijos paslaugų teikimą, bet ir žymiai sumažinantys riziką pacientams būti paveiktiems perteklinės jonizuojančios spinduliuotės“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Su naujais radiologijos ir teleradiologijos teisės aktais galite susipažinti čia.

 

Informacija atnaujinta 2017-07-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int