WP6 ES bendradarbiavimas sveikatos priežiūros kokybės valdymo sistemų klausimais