warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/vaspvt.gov.lt/httpdocs/sites/all/modules/cck/content.module on line 1284.

Brangios medicinos priemonės (prietaisai) ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimas

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimą ir tvarką?

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai, Europos Sąjungos dokumentai, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai ir kiti dokumentai. Plačiau čia.

 

2019-07-03


 

____________________________________________________

Kas yra sveikatos priežiūros technologija?

Tai vaistai, medicinos priemonės arba terapijos ir chirurgijos procedūros, taip pat ligų profilaktikos, diagnostikos arba gydymo priemonės, naudojamos, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Plačiau čia.

 


Kas yra brangios sveikatos priežiūros technologijos?

Tai 9 rūšių medicinos priemonės (prietaisai): pozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai, mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurų ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

 


Kam skirta informacinė sistema „TechnoMedTas“? Kaip prisijungti prie „TechnoMedTas“?

TechnoMedTas – informacinė sistema apie sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių) valdymą ir vertinimą Lietuvoje. Informacinė sistema skirta teikti duomenis apie gydymo įstaigose naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) arba inicijuoti sveikatos priežiūros technologijos, susijusios su medicinos priemone, vertinimą.  Prisijungimo prie informacinės sistemos instrukcija čia.

 


Kas yra ataskaita?          

Tai brangios sveikatos priežiūros technologijos naudojimo (darbo) ir išlaidų ataskaitos, teikiamos periodiškai pagal nurodytą grafiką.

 


Kada reikia pateikti ataskaitas?          

Duomenys (ataskaitos) apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos priemones) teikiami Akreditavimo tarnybai per informacinę sistemą TechnoMedTas periodiškai pagal nustatytą grafiką.

 


Ar reikia teikti ataskaitas apie aukščiau įvardintą medicinos priemonę, jeigu jos įsigijimo kaina su PVM (su priedais) yra mažesnė už 28 962 EUR? 

 Aukščiau įvardinta medicinos priemonė (prietaisas), pvz., diagnostinis ultragarsinis prietaisas, jeigu jos įsigijimo kaina su PVM (su priedais) yra mažesnė už 28 962 EUR, nėra priskirtina prie brangių sveikatos priežiūros technologijų, todėl duomenų (techninių charakteristikų, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitų) teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas teikti nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

 


Ar reikia teikti ataskaitas apie aukščiau įvardintą medicinos priemonę, jeigu su ja teikiamos paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų?

Aukščiau įvardinta medicinos priemonė (prietaisas), pvz., diagnostinis ultragarsinis prietaisas, jeigu ja teikiamos paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, nėra priskirtina prie brangių sveikatos priežiūros technologijų, todėl duomenų (techninių charakteristikų, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitų) teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas teikti nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

 


Ar reikia teikti ataskaitas apie terapinius rentgeno prietaisus?

Terapiniai rentgeno prietaisai nėra priskirtini prie brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos prietaisų), todėl duomenų (ataskaitų) apie šiuos medicinos prietaisus teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje).

 


Ar reikia teikti ataskaitas apie terapinius ultragarsinius prietaisus?

Terapiniai ultragarsiniai prietaisai nėra priskirtini prie brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių), todėl duomenų (ataskaitų) apie šias medicinos priemones teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

 


Kas yra medicinos priemonės (prietaiso) naudojimo vidutinės mėnesio išlaidos?

Medicinos priemonės (prietaiso) vidutinės mėnesio naudojimo išlaidos – išlaidos, skirtos medicinos priemonės remontui, metrologinei patikrai, techninės būklės tikrinimui, techninei priežiūrai. Į šias išlaidas nėra įskaičiuojamas darbuotojų su medicinos priemone darbo užmokestis, medicinos priemonės elektros sąnaudos, spausdintuvo rašalas ar kt. kasdieninės išlaidos. Vidutinės mėnesio išlaidos skaičiuojamos bendras ataskaitinio laikotarpio naudojimo išlaidas, priklausomai nuo to, už kurį laikotarpį teikiama ataskaita, dalinant iš to laikotarpio medicinos priemonės naudojimo mėnesių skaičiaus.

 


Kaip skaičiuoti brangios sveikatos priežiūros technologijos darbo laiką?

Brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) darbo laikas skaičiuojamas ne nuo jo įjungimo į elektros tinklą, o realus medicinos prietaiso naudojimo (darbo) laikas, atliekant tyrimus ir (ar)  procedūras.

 


Jei brangi sveikatos priežiūros technologija yra laikinai sugedusi ar reikia tai pažymėti Darbo su medicinos prietaisu ataskaitoje?

Taip, Darbo su medicinos prietaisu ataskaitoje turi būti nurodyta, kad konkretų laikotarpį (mėnesį, ketvirtį ir pan.) buvo dirbta 0 valandų ir atlikta 0 tyrimų ir (ar) procedūrų.

 


Kaip pažymėti, jei brangi sveikatos priežiūros technologija dėl tam tikrų priežasčių nebus nenaudojama, o jos nurašymo procesas užsitęsė?

Informacinėje sistemoje „TechnoMedTas“ Prietaiso įvedimo lango „Bendra informacija“ kortelėje Naudojimo būklė laukelyje pasirinkti „Laikinai nenaudojama“, o laukelyje Priežastis įvardinti priežastį.

 


Kas yra esminiai brangios sveikatos priežiūros technologijos pagerinimai?

Esminis brangios sveikatos priežiūros technologijos pagerinimas gali būti papildoma įranga, programinė įranga, įvairūs priedai kai jų vertė didesnė nei 10 % pradinės brangios sveikatos priežiūros technologijos kainos.

 


Ar skaičiuojant brangios sveikatos priežiūros technologijos likutinę vertę reikia įskaičiuoti priedus ir esminius pagerinimus?

Taip, skaičiuojama brangios sveikatos priežiūros technologijos + esminių pagerinimų + priedų likutinė vertė.

 


Kaip teikti duomenis apie brangios sveikatos priežiūros technologijos atsiperkamąją vertę?

Brangios sveikatos priežiūros technologijos atsiperkamoji vertė yra grynoji galimo pardavimo kaina.

 


Kur galima rasti apibendrintą informaciją apie šalyje naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas?

Susisteminta informacija apie šalyje naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) talpinama interneto svetainės skyrelyje Brangios medicinos priemonės (prietaisai).

 


Kas tai yra sveikatos priežiūros technologijų vertinimas?

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – tai sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių, prietaisų, vaistų, metodų, procedūrų ir pan.) nagrinėjimas saugumo, veiksmingumo, klinikinio ir ekonominio efektyvumo bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio aspektais, remiantis kokybės kriterijus atitinkančiomis mokslinėmis publikacijomis, tarptautinių klinicistų, ekspertų ir organizacijų rekomendacijomis bei technologijos gamintojų deklaruojama informacija. 

 


Kokias sveikatos priežiūros technologijas vertina Akreditavimo tarnyba?

Sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis (prietaisais).

 


Koks vertinimo tikslas?

Gerinti sveikatos priežiūros kokybę, informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, medikus, pacientus bei visuomenę apie naujų (inovatyvių) sveikatos priežiūros technologijų potencialią naudą, saugumą ar riziką, efektyvumą ar neefektyvumą, ekonominę vertę ar neracionalias susijusias išlaidas. Ši įrodymais pagrįsta informacija būtina, planuojant Lietuvos, regiono ar įstaigos investicijas į sveikatos priežiūros technologijas, sprendžiant tikslinės pacientų grupės, indikacijų ir technologijos naudojimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų klausimus. 

  


Kas nustato vertinimo tvarką Lietuvoje?

Sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių) vertinimo tvarką Lietuvoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija (plačiau).

 


Kokia yra sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarka?

 • Siekiant inicijuoti sveikatos technologijos (susijusios su medicinos prietaisais) vertinimą, Akreditavimo tarnybai turi būti pateikta užpildyta patvirtintos formos paraiška;
 • Paraiškas teikti gali viešieji ir privatūs juridiniai asmenys;
 • Paraiškos einamiesiems metams Akreditavimo tarnybai turi būti pateiktos iki kovo 1 d.
 • Akreditavimo tarnyba iki balandžio 1 d. pateikia informaciją apie gautas paraiškas svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui (toliau – Komitetas). Plačiau apie Komitetą skaitykite čia.  
 • Komitetas organizuoja sveikatos technologijų vertinimą pagal Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus kriterijus.
 • Akreditavimo tarnyba atlieka pavestus sveikatos technologijų vertinimus ir pateikia atlikto vertinimo ataskaitą su rekomendacijomis svarstyti Komitetui.

Kokie dažniausiai vertinami aspektai?

 • Technologijos aprašymas – paskirtis, veikimo principas, technologijos raida, paplitimas (naudojimas) kitose šalyse.
 • Sveikatos problema – sveikatos sutrikimo, kuriam skirta technologija, aprašymas; sutrikimo diagnostika, gydymas, stebėsena, baigtys; poveikis paciento neįgalumui, darbingumui; pacientų mirštamumo ir mirtingumo rodikliai bei kita statistinė informacija.
 • Klinikinis efektyvumas (veiksmingumas) – vertinama, ar technologija atitinka paskirtį ir duodą realią naudą, pvz., koks diagnostinių priemonių jautrumas, specifiškumas, patikimumas, ar turi realų teigiamą poveikį paciento sveikatos būklei, išgyvenamumui, sergamumui, mirtingumui.
 • Saugumas – ar technologija yra saugi pacientui, personalui (medikams), kokie galimi šalutiniai poveikiai, nepageidaujami įvykiai, jų rizika ir tikimybė. 
 • Ekonominis aspektas – kokios su konkrečia vertinama technologija yra susijusios išlaidos, sąnaudos, kiek valstybės (PSDF) biudžetas galėtų sutaupyti, kuri alternatyva yra ekonomiškai naudingesnė sveikatos sistemai.
 • Socialiniai, teisiniai, etiniai aspektai – aktualesni, nagrinėjant nevienareikšmiškai vertinamas sveikatos technologijas: genetinį testavimą, nevaisingumo gydymą, organų transplantacija.

Kokie teisės aktai reglamentuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimą ir tvarką?

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai, Europos Sąjungos dokumentai, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai ir kiti dokumentai. Plačiau čia.

 

2019-07-03

 

nėra

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int