Sveikatos technologijos

 
Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimai

Kas yra medicinos prietaiso naudojimo vidutinės mėnesio išlaidos?

Medicinos prietaiso vidutinės mėnesio naudojimo išlaidos – išlaidos, skirtos medicinos prietaiso remontui, metrologinei patikrai, techninės bÅ«klės tikrinimui, techninei priežiÅ«rai. Ä® šias išlaidas nėra įskaičiuojamas darbuotojų su medicinos prietaisu darbo užmokestis, medicinos prietaiso elektros sąnaudos, spausdintuvo rašalas ar kt. kasdieninės išlaidos. Vidutinės mėnesio išlaidos skaičiuojamos bendras ataskaitinio laikotarpio naudojimo išlaidas, priklausomai nuo to, už kurį laikotarpį teikiama ataskaita, dalinant iš to laikotarpio medicinos prietaiso naudojimo mėnesių skaičiaus.

Kas yra brangus medicinos prietaisas? Apie kuriuos brangiuosius medicinos prietaisus Akreditavimo tarnybai reikia teikti papildomus duomenis (darbo su prietaisu ataskaitas ir naudojimo išlaidas)?

Brangus medicinos prietaisas pagal „Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos“ aprašÄ… (VASPVT prie SAM 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. T1-224) – kompiuterinis tomografas, magnetinio rezonanso tomografas, mamografas, diagnostinis ultragarsinis prietaisas, angiografas, gama kamera, linijinis greitintuvas ar diagnostinė rentgeno įranga, įsigyta pilnai ar iš dalies iš valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų ar valstybės piniginių fondų lėšÅ³, kurių įsigijimo kaina (įskaitant ir priedus), viršija 100 tÅ«kst. Lt ir (arba) jų naudojimo išlaidos metams sudaro ne mažiau kaip 1 mln. Lt Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinio biudžeto lėšÅ³.

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int