Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) yra pasirašiusi Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų. Vadovaujantis šios deklaracijos nuostatomis, ūkio subjektas pirmaisiais metais, t. y. ne trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po ūkio subjekto licencijos, pažymėjimo išdavimo, įregistravimo, kai ūkio subjektas ar jo veikla tapo prižiūrima VASPVT, yra aktyviai konsultuojamas (informuojamas), jam teikiama metodinė pagalba. Identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatomas tinkamas terminas pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas. Poveikio priemonės (baudos, veiklos ribojimas ir kitos) ūkio subjektams taikomos tik išimtiniais atvejais, kaip paskutinė priemonė, visuomet iš anksto įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais, ir tik tuomet, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus labai reikšmingi. 

 

Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašas.

 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

Page changed 2019-10-31

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int