Medikų profesinių kvalifikacijų pripažinimą vykdys Akreditavimo tarnyba

 

      Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad nuo 2019 m. lapkričio 1 d. sveikatos priežiūros specialistų profesinių kvalifikacijų vertinimas ir pripažinimas, pažymų dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų įgytos profesinės kvalifikacijos atitikties pripažinimo 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams bei pažymų apie gerą praktiką, Europos profesinės kortelės slaugytojams ir kineziterapeutams išdavimas perduodamas Akreditavimo tarnybai.

      Iki šiol dėl kvalifikacijos pripažinimo specialistams reikėdavo kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją, o tuomet į atitinkamas institucijas dėl licencijų išdavimo. Optimizavus specialistų kvalifikacijos vertinimą, vienoje įstaigoje bus ir pripažinta specialisto kvalifikacija, ir išduota licencija atitinkamai veiklai vykdyti. Tokiu būdu kvalifikacijos pripažinimo procesas tampa paprastesnis ir aiškesnis. Taigi Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė Akreditavimo tarnybą kompetentinga institucija, atsakinga už Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų asmens sveiktos priežiūros specialistų profesijų profesinių kvalifikacijų pripažinimą, išskyrus vaistininką ir vaistininko padėjėją, kurių kvalifikacijos pripažinimą vykdys Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

      Nuo šių metų lapkričio 1 d. asmens sveikatos priežiūros specialistai, kurie rengiasi išvykti dirbti į užsienį ir kuriems reikia pažymų, liudijančių Lietuvos švietimo institucijose įgytos asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos ir ją patvirtinančių dokumentų atitiktį Direktyvos 2005/36/EB reikalavimams bei gerą jų praktiką Lietuvoje, taip pat visi, kurie siekia, kad jų užsienyje įgyta asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija būtų pripažinta Lietuvoje, turi kreiptis į Akreditavimo tarnybą adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt jos tinklapyje (https://www.vaspvt.gov.lt/node/1321) nurodyta tvarka. Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir pažymų išdavimo teikia Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147.

      „Medikų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo procesui ruošėmės iš anksto ir atsakingai. Parengėme ir patvirtinome visus reikiamus teisės aktus, sudarėme trečiosiose šalyse įgytos profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją, įdarbinome šioje srityje ilgametę patirtį turinčią specialistę, todėl tikime, kad procesas bus sklandus“, − teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

       Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, jei minėtais klausimais paraiškos ir prašymai iki 2019 m. lapkričio 1 d. buvo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai, šie prašymai ir paraiškos bus įvertintos Sveikatos apsaugos ministerijoje iki tol galiojusia tvarka ir atsakymas Jums bus pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos, o ne Akreditavimo tarnybos.

 

Page changed 2019-11-04

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int