DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI BURNOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMUI

 
  • Dokumentai, įrodantys, kad išnyko licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (-ai) ir (ar) įvykdyti Tarnybos nustatyti kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą įforminamas Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu ir informacija apie tai skelbiama viešai Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu https://www.vaspvt.gov.lt. T. y. licencijos turėtojui neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.).

Page changed 2020-04-17

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int