Licencijos patikslinimas

 

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiÅ«ros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija SAM 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-563), įstaigos asmens sveikatos priežiÅ«ros licencija (toliau - licencija) turi bÅ«ti tikslinama, kai pasikeičia bet kurie licencijoje nurodyti duomenys (prašymas).

 

          Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

   

Rinkliava:

 

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų:

1) Elektroninės formos licencija 28 EUR

2) Popierinės formos licencija:                                                                       

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 34 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 42 EUR

 

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 29 EUR

2) Popierinės formos licencija:                                                                       

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 36 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 44 EUR  

 

Licencijos asmens sveikatos priežiÅ«ros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas patikslinimą:

 

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų:

1) Elektroninės formos licencija 51 EUR

2) Popierinės formos licencija:                                                                       

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 54 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 62 EUR

 

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 69 EUR

2) Popierinės formos licencija:                                                                       

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 72 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 80 EUR  

 

Licencijos asmens sveikatos priežiÅ«ros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas patikslinimą:

 

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų: 

1) Elektroninės formos licencija 54 EUR

2) Popierinės formos licencija:                                                                       

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 57 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 65 EUR

 

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

1) Elektroninės formos licencija 81 EUR

2) Popierinės formos licencija:                                                                       

a) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 85 EUR

b) Siunčiant licenciją paštu 93 EUR  

 

Rinkliava turi bÅ«ti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

LėšÅ³ gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754

 

Page changed 2019-11-04

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int