Fizinių asmenų, licencijuotų asmens sveikatos priežiūros veiklai, priežiūra

 

 

Medicinos praktikos licencijas turinčių asmenų licencijų sąlygų laikymosi priežiūra   

 

Slaugos praktikos licencijas turinčių asmenų licencijų sąlygų laikymosi priežiūra

 

Akušerijos praktikos licencijas turinčių asmenų licencijų sąlygų laikymosi priežiūra  

 

Teisės aktų, susijusių su  fizinių asmenų, licencijuotų asmens sveikatos priežiūros veiklai, licencijų sąlygų laikymosi priežiūra, sąrašas

 

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimais konsultuoja ir informaciją teikia Specialistų licencijavimo skyriaus specialistai telefonu  (8 5) 261 5147 ir elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt.

 

Specialistų licencijavimo skyrius

Vedėja

Audra Knyvienė

audra.knyviene@vaspvt.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Renata Ustilaitė

renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Jolanta Armonienė

jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Laimutė Miškinienė

laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Vitalija Daukšienė

vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt

Vyriausiasis specialistas

Vidas Semėnas

vidas.semenas@vaspvt.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Alfonsa Šeškienė

alfonsa.seskiene@vaspvt.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Audronė Strakšienė

audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt

 

SPENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

VASPVT priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka (skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius).

 

 

 

Page changed 2019-02-14

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int