Papildoma informacija

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

 

3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 ,,Dėl asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“.

 

5. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“

 

6.Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 3d. įsakymas Nr. T1-329 "Dėl asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedÅ«ros patvirtinimo”.

 

Informuojame, kad įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 545 ,,Dėl LRV 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" - mokestis už akreditavimo asmens sveikatos priežiÅ«ros veiklai pažymėjimo išdavimą 548 EUR.

       

Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliava mokėtojo pasirinkimu gali bÅ«ti mokama ir į kituose bankuose esančias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodytas VMI internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

 

Page changed 2019-10-07

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int