DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAI GAUTI

 

Pareiškėjas, kuris odontologo profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Tarnybai pateikia užpildytą deklaraciją, kuria deklaruoja atitiktį minėtiems reikalavimams bei Odontologijos praktikos ir burnos priežiÅ«ros praktikos įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

„1) odontologas turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) odontologo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) odontologas yra įgijęs kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją šio įstatymo 3  straipsnyje nustatyta tvarka;

4) odontologas neserga trukdančiomis verstis odontologijos praktika ligomis, kurių sąrašÄ… nustato sveikatos apsaugos ministras (toliau – ligų sąrašas);“.

 

Kartu su deklaracija (arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos) turi bÅ«ti pateikti šie dokumentai:

  1. Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), jei pareiškėjas yra užsienietis.
  2. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis.
  3. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, jei pareiškėjas yra užsienietis.
  4. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos odontologijos studijos ir įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)).
  5. Dokumentas, patvirtinantis įgytą gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją (atitinkamai kokios licencijos prašoma).
  6. Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas neserga trukdančiomis verstis odontologijos praktika ligomis, kurių sąrašÄ… nustato sveikatos apsaugos ministras. Šis dokumentas negali bÅ«ti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.
  7. Už licencijos išdavimą turi bÅ«ti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis –16 EUR.

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi bÅ«ti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

8.      Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos, tai kartu privaloma pateikti ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo odontologijos praktikos dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos.

 

Dokumentų pateikiamos kopijos turi bÅ«ti patvirtintos notaro, konsulinio pareigÅ«no, seniÅ«no, pareiškėjo darbdavio, pareiškėjui atstovaujančio advokato arba atitinkamą dokumentą išdavusio juridinio asmens atstovo. Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungus prie Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".

 

Informacija atnaujinta 2020-04-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int