DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAI GAUTI

 

1. Nustatytos formos paraiška.

2. Galiojantis (-ys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-as), dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis.

3. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos odontologijos studijos ir įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)) ir, jei studijos buvo baigtos užsienio valstybėje, dokumentas, patvirtinantis šių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje.

4. Dokumentas, patvirtinantis įgytą atitinkamą gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją (atitinkamai kokios licencijos prašoma), ir, jei profesinė kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, dokumentas, patvirtinantis šio dokumento pripažinimą Lietuvos Respublikoje.

5. Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas neserga trukdančiomis verstis odontologijos praktika ligomis, kurių sąrašÄ… nustato sveikatos apsaugos ministras. Šis dokumentas negali bÅ«ti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

6. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą odontologijos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas odontologijos praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo.

Dokumentu, patvirtinančiu odontologijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei odontologijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, bÅ«tina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie odontologijos praktikos teisėtumą.

7. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Odontologų ir burnos priežiÅ«ros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų sveikatos apsaugos ministro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka.

8. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

9. Už licencijos išdavimą turi bÅ«ti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis – 27 €.

Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reikia 45 €.

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi bÅ«ti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Dokumentų pateikiamos kopijos turi bÅ«ti patvirtintos notaro, konsulinio pareigÅ«no, seniÅ«no, pareiškėjo darbdavio, pareiškėjui atstovaujančio advokato arba atitinkamą dokumentą išdavusio juridinio asmens atstovo. Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungus prie Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".

 

Informacija atnaujinta 2020-04-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int