DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS (ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS) SĄLYGŲ LAIKYMUISI PATVIRTINTI

 

1. Licencijos turėtojas gali verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

2. Licencijos turėtojas turi leisti kontroliuojančioms valstybės priežiūros institucijoms patikrinti vykdomą odontologijos praktikos veiklą, paimti dokumentų kopijas.

 

3. Kas penkeri metai nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, raštu pranešti Tarnybai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir odontologijos praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriais papildoma licencijavimo dokumentų byla.

 

4. Nustatytos formos pranešimas.

 

5. Dokumentai, patvirtinantys privalomąjį gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka (plačiau žr. Komentaro  5 punktą).

 

6. Dokumentas, patvirtinantis bent 3 metų teisėtą odontologijos praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį, t. y. originalią darbdavio išduotą pažymą arba kitą dokumentą, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo arba dirba licencijos turėtojas. Jei odontologijos praktika licencijos turėtojas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie odontologijos praktikos teisėtumą.

Jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip dvejus metus per atsiskaitomuosius penkerius licencijos galiojimo metus teisėtai nesivertė odontologijos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų,   reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka.

 

Dokumentų teikimo tvarka

 

Informacija atnaujinta 2020-04-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int