DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA BURNOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS LICENCIJAI GAUTI

 

Pareiškėjas, kuris burnos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Tarnybai pateikia užpildytą deklaraciją, kuria deklaruoja atitiktį minėtiems reikalavimams bei Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

„1) burnos priežiūros specialistas turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) burnos priežiūros specialisto valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) burnos priežiūros specialistas yra įgijęs kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) burnos priežiūros specialistas neserga trukdančiomis verstis burnos priežiūros praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras (toliau – ligų sąrašas);“.

 

Kartu su deklaracija (arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos) turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), jei pareiškėjas yra užsienietis.
  2. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis.
  3. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, jei pareiškėjas yra užsienietis.
  4. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos burnos priežiūros studijos ir įgyta burnos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)).
  5. Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas neserga trukdančiomis verstis burnos priežiūros praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.
  6. Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis –16 EUR.

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

8.      Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos, tai kartu privaloma pateikti ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo burnos priežiūros praktikos dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos.

 

Dokumentų pateikiamos kopijos turi būti patvirtintos notaro, konsulinio pareigūno, seniūno, pareiškėjo darbdavio, pareiškėjui atstovaujančio advokato arba atitinkamą dokumentą išdavusio juridinio asmens atstovo. Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".

 

Informacija atnaujinta 2020-04-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int