Metodinis vadovavimas medicinos auditoriams

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) imasi naujos, iki šiol nė vienos valstybinės institucijos nevykdytos, veiklos – pradeda metodiškai vadovauti (teikti metodinę pagalbą) asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų medicinos auditoriams ir juos konsultuoti aktualiais klausimais.

 

      Šiuo metu nėra nustatyta, kokiomis metodikomis ar standartais turi vadovautis medicinos auditoriai, atlikdami auditus, taip pat šioje srityje nebuvo nuoseklaus ir reglamentuoto metodinio vadovavimo sveikatos priežiÅ«ros įstaigoms. Akreditavimo tarnyba, kaip didžiausią patirtį ir kompetenciją medicininio audito srityje turinti institucija, yra paskirta metodiškai vadovauti gydymo įstaigų vidaus medicininiam auditui, rengti bei tobulinti jo veiklą reglamentuojančius dokumentus.

 

      Akreditavimo tarnyba numato vykdyti šias veiklas:

  • asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų vidaus medicininio audito veiklos stebėseną;
  • metodinę pagalbą vidaus medicinos auditoriams ir konsultacijas;
  • rekomendacijų vidaus medicinos auditoriams parengimą;
  •    teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų vidaus medicininio audito veikla, projektų rengimą;
  •    asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių apibendrinimą.

 

      Ši metodinė pagalba leis įstaigoms efektyviau kontroliuoti teikiamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybę, analizuoti klinikines situacijas ir užtikrinti pacientų saugą.

 

      Kviečiame teikti siÅ«lymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų kokybės valdymą ir kontrolę, tobulinimo bei kreiptis dėl problemų, iškylančių kasdieniame medicinos auditorių darbe.

 

 

Kontaktai bendradarbiavimui:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Namavičiūtė

El. paštas: vilma.namaviciute@vaspvt.gov.lt

Tel. (8 5) 261 5177

 


KURSAI MEDICINOS AUDITORIAMS

 

Pranešame, kad artimiausiu metu vyks kursai, skirti bÅ«simiems medicinos auditoriams ir medicinos audito grupių vadovams:

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kaunas)

- rugsėjo 25-27 d. vyks kursai „Sveikatos priežiÅ«ros kokybės vadybos metodai“. Išsamesnė informacija apie kursų programą ir lektorius yra čia.

- lapkričio 13-15 d. vyks kursai „Sveikatos priežiÅ«ros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“.   Išsamesnė informacija apie kursų programą ir lektorius yra čia.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „EVS Group“

- rugsėjo 25-27 d. Vilniuje organizuoja kursus „Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika I dalis “Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas”. Išsamesnė informacija čia.

 

Šie kursai vyks ir Kaune š. m. spalio mėn., tačiau tiksli data dar nėra numatyta.

 

Š. m. lapkričio  mėn. (tiksli data dar nėra numatyta) Vilniuje vyks II dalies kursai „Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis “Sveikatos priežiÅ«ros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas”. Informacija apie kursus yra čia.

 

 

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam eiti asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigos vidaus medicininio audito grupės vadovo ir medicinos auditoriaus pareigas, yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“. Minėtu įsakymu reglamentuotus reikalavimus privalo atitikti jau šias pareigas einantys vidaus medicininio audito grupės vadovai ir medicinos auditoriai.

 

Vienas iš reikalavimų vidaus medicininio audito grupės vadovui - bÅ«ti pabaigus ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgÅ«džių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Medicinos auditorius turi būti pabaigęs 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

 

Informacija atnaujinta 2019-08-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int