Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių licencijuotas paslaugas, licencijų sąlygų laikymosi priežiūra