Veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmės